Javni poziv sindikatima i udrugama koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava

Slika /slike/shutterstock_84942541_cr.jpg

Objavljen je Javni poziv organizacijama civilnog društva (sindikatima i udrugama koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava) na suradnju s pučkom pravobraniteljicom u suzbijanju diskriminacije kroz uspostavu mreže anti-diskriminacijskih kontakt točaka.

Cilj ovog Javnog poziva je odabir suradničkih organizacija koje će postati dio mreže anti-diskriminacijskih kontakt točaka pučke pravobraniteljice. Putem ove mreže učvrstit će se suradnja između središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije i organizacija civilnog društva, kako je propisana člankom 15. Zakona o suzbijanju diskriminacije, koji predviđa konzultacije pri izradi redovitih izvješća, mišljenja i preporuka o pojavama diskriminacije. Jednako tako, povezivanje u mrežu, služit će razmjeni informacija između pučke pravobraniteljice i članica mreže o aktualnim pitanjima i aktivnostima vezanima uz suzbijanje diskriminacije na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te planiranju zajedničkih inicijativa i djelovanja s ciljem borbe protiv nejednakosti i promicanja jednakog postupanja.
 
Broj članica mreže nije unaprijed ograničen, no kao članice će biti odabrane one organizacije koje u procesu evaluacije pisanih prijava postignu dostatan broj bodova. U ovom će se postupku posebno procjenjivati dosadašnje iskustvo u suzbijanju diskriminacije kako je predviđena Zakonom o suzbijanju diskriminacije te motiviranost za uključivanje u mrežu.
 
Rok za podnošenje prijava je četvrtak, 23. studenog 2017.
 
Više informacija o Javnom pozivu možete pogledati ovdje.

Pisane vijesti