Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Slika /pics/OGP logo - jpeg.jpg

Pozivaju se udruge koje se bave pristupom informacijama i transparentnošću da predlože kandidate za članove i zamjenike članova Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast

Partnerstvo za otvorenu vlast (POV) je multilateralna inicijativa u kojoj Republika Hrvatska aktivno sudjeluje od 2012. godine. Cilj POV inicijative je osigurati konkretan napredak država članica na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima.
Odlukom Vlade od 26. siječnja 2012. uspostavljen je Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, koji čine predstavnici državnih, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija. Savjet je zadužen za osiguravanje kontinuiranog dijaloga državnih tijela, organizacija civilnog društva, poslovnog sektora, akademske zajednice, medija i drugih predstavnika zainteresirane javnosti o unaprjeđenju standarda otvorenosti i transparentnosti tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj. Savjet je također odgovoran za pripremu prijedloga Akcijskog plana za provedbu POV inicijative u Republici Hrvatskoj te za praćenje njegove provedbe.
Savjet trenutno djeluje u svom 3. sazivu, i ima ukupno 26 predstavnika državnih, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnoga društva, te akademske zajednice i medija.
S obzirom da su trenutno neupražnjena mjesta dvoje predstavnika udruga koje se bave pristupom informacijama i transparentnošću (dva člana/članice i njihove zamjene), Ured za udruge poziva zainteresirane udruge s relevantnim iskustvom u području transparentnosti i pristupa informacijama da predlože svoje kandidate za članove i zamjenike članova Savjeta POV inicijative, popunjavanjem Obrasca dostupnog na poveznici u nastavku.
Na temelju pristiglih kandidatura Savjet za razvoj civilnoga društva izabrat će članove Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast.
Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 28. lipnja 2024. godine. godine na e-mail adresu: savjet@udruge.vlada.hr 
 
Obrazac za prijavu kandidata
Odluka o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast od 23. veljače 2017.
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast od 21. ožujka 2019.
Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast od 29. listopada 2020.

Sukladno provedenom glasovanju članova Savjeta za razvoj civilnoga društva o predloženim kandidatima, za predstavnike udruga izabrani su:
Maja Kočiš i Mario Aunedi Medek  (Hrvatska udruga za odnose s javnošću HUOJ)              
Svjetlana Marijon i  Nikola Glibo (Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom “ZAMISLI” i Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja UP2DATE)      
 

Pisane vijesti