Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima.
Republika Hrvatska poslala je krajem kolovoza 2011. službeno pismo namjere sudjelovanja u Partnerstvu za otvorenu vlast i time se uključila u provedbu inicijative.


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine donijela Odluku o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast.

Na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlastOdluka je dopunjena dodavanjem Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u članstvo Savjeta s obzirom na djelokrug Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva te činjenicu da je navedeni ured nositelj mjera u Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje do 2020. godine.

Savjetom predsjedava Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Zamjenik predsjednice Savjeta je Ivan Koprić, predsjednik Instituta za javnu upravu.

Zadaće Savjeta su: priprema Prijedloga akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj uključujući i provedbu postupka savjetovanja o Prijedlogu akcijskog plana te praćenje provedbe Akcijskog plana i predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Akcijskog plana.
Tijela javne vlasti i nositelji provedbe mjera iz Akcijskog plana obvezni su Savjetu dostavljati cjelovite informacije o provedbi mjera iz svoje nadležnosti.

Način rada i odlučivanja Savjeta inicijative uređeno je Poslovnikom.


ČLANOVI SAVJETA:

 
Andreja Metelko-Zgombić, predsjednica Savjeta, državna tajnica, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 
 
Nikola Jelić​, glasnogovornik Ureda, Ured predsjednika Republike Hrvatske
Zamjenik člana: Velibor Mačkić, posebni savjetnik predsjednika za ekonomiju, Ured predsjednika Republike Hrvatske
 
Jasna Vaniček Fila, osobna savjetnica, Ured predsjednika Hrvatskog sabora
Zamjenik članice: Gordan Struić, savjetnik, Ured predsjednika Hrvatskoga sabora 
 
Karlo Ressler, savjetnik, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Zamjenica člana: Anica Balaband, viša savjetnice, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
 
Zoran Luša, načelnik Sektora u Upravi za e-Hrvatsku, Ministarstvo uprave
Zamjenica člana: Željka Vrankovečki Celegin, viša savjetnica - specijalistica u Upravi za e-Hrvatsku, Ministarstvo uprave
 
Mato Škrabalo, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za multilateralu i globalna pitanja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Zamjenica člana: Mirjana Erak, MInistarstvo vanjskih i europskih poslova
 
Ivana Jakir Bajo, pomoćnica ministra i glavna državna rizničarka, Ministarstvo financija
Zamjenica članice: Hana Zoričić, Voditeljica Odjela za analizu financijskih izvještaja proračuna i podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji, Ministarstvo financija
 
Ivan Crnčec, pomoćnik ministra u Upravi za Europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo pravosuđa
Zamjenik člana: Ivan Odeljan, načelnik Sektora za suzbijanje korupcije u Upravi za Europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Ministarstvo pravosuđa
 
Lidija Kralj, pomoćnica ministrice, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Zamjenik članice: Darko Tot, načelnik Sektora za potporu sustavu i programe EU, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 
Dr. sc. Iva Hraste Sočo, pomoćnica ministrice, Ministarstvo kulture
Zamjenica članice: Nives Zvonarić, načelnica Samostalnog sektora za medije, Ministarstvo kulture

Božo Zeba, načelnik Sektora razvoja digitalne infrastrukture i usluga u javnom sektoru, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Zamjenik člana: Almir Elezović, načelnik Sektora za Središnji katalog i portale, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
 
Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnateljice, Ured za udruge
Zamjenica članice: Darija Marić, savjetnica u Vladi i Vladinom uredu, Ured za udruge
 
Dr.sc. Zoran Pičuljan, Povjerenik za informiranje
Zamjenica članice: mr. sc. Ina Volmut, savjetnica povjerenika za informiranje
 
Zdravko Vukić, ravnatelj, Agencija za zaštitu osobnih podataka
Zamjenik člana: Igor Vulje, zamjenik ravnatelja, Agencija za zaštitu osobnih podataka
 
Marina Horvat Pavlic, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove u Koprivničko-križevačkoj županiji, Hrvatska zajednica županija
Zamjenica članice: Sandra Herman, zamjenica župana Međimurske županije, Hrvatska zajednica županija
 
Nives Kopajtich Škrlec, koordinatorica poslova, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
Zamjenik članice: Marko Ercegović, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
 
Zlatko Fumić, načelnik općine Brinje, Hrvatska zajednica općina 
Zamjenik člana: Marijan Horvat, načelnik općine Martijanec, Hrvatska zajednica općina 
 
Dr. sc. Katarina Ott, ravnateljica, Institut za javne financije
Zamjenica članice: Dr. sc. Mihaela Bronić, viša znanstvena suradnica, Institut za javne financije
 
Dr. sc. Ivan Koprić, zamjenik predsjednice Savjeta, predsjednik, Institut za javnu upravu
Zamjenica člana: Dr. sc. Gordana Marčetić, Institut za javnu upravu
 
Nefreteta Zekić Eberhard, Hrvatsko novinarsko društvo
Zamjenik članice: Saša Leković, Hrvatsko novinarsko društvo
 
Miroslav Schlossberg, Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet
Zamjenica člana: Lana Podgoršek, Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet
 
Željka Leljak Gracin, Zelena akcija
Zamjenik članice: Sven Janovski, Zelena akcija
 
Melisa Skender, Gong
Zamjenica članice: Oriana Ivković Novokmet, Gong
 
Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja
Zamjenica člana: Eli Pijaca Plavšić, Forum za slobodu odgoja
 
Bojan Hadžisejdić, Hrvatska udruga poslodavaca
Zamjenica člana: Jasminka Martinović, direktorica granskih udruga. Hrvatska udruga poslodavaca
 
Hrvoje Sagrak, Hrvatska udruga poslodavaca
Zamjenica člana: Nuša Žunec, pravna savjetnica, Hrvatska udruga poslodavaca

 


Arhiva zapisnika sa sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast:

 

3. saziv Savjeta:

2. saziv Savjeta:

1. saziv Savjeta:

Članovi Savjeta u prethodnim sazivima:


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. siječnja 2012. godine donijela Odluku o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. 
Na sjednici održanoj 9. listopada 2014. godine Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.
20. travnja 2016. Vlada je donijela novu Odluku o osivanju Savjeta incijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Savjetom je od 2012. do kraja 2015. godine predsjedao Joško Klisović, zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova. 
Odlukom Vlade iz travnja 2016. godine predsjednica Savjeta je bila ministrica uprave, Dubravka Jurlina Alibegović, ali Savjet slijedom te Odluke nije konstituiran. 

 

Članovi drugog saziva Savjeta:

 
Joško Klisović, predsjednik Savjeta, zamjenik ministrice, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Zamjenica člana: Ana Šimundža, voditeljica ureda zamjenika ministrice, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 
Ured predsjednika Republike Hrvatske - nisu imenovani predstavnici
 
Martina Kuman Kardum, Ured predsjednika Hrvatskog sabora,  osobna savjetnica predsjednika HS
zamjenica članice: Nada Milak, Ured predsjednika Hrvatskog sabora, osobna savjetnica predsjednika HS
 
Dalibor Dvorny, zamjenik predstojnika, Ured predsjednika Vlade RH
Zamjenik člana: Dalibor Prevendar, savjetnik predsjednika Vlade, Ured predsjednika Vlade RH
 
Boris Milošević, Ministarstvo uprave, pomoćnik ministra
Zamjenica člana: Marina Einbüchler Stilinović, Ministarstvo uprave, savjetnica ministra
 
Igor Rađenović, Ministarstvo financija, zamjenik ministra
Zamjenica člana: Vedrana Čović, Ministarstvo financija, viša stručna savjetnica u Kabinetu ministra
 
Ivan Crnčec, Ministarstvo pravosuđa, pomoćnik ministra
Zamjenica člana: Maja Baričević, Ministarstvo pravosuđa, načelnica Sektora za suzbijanje korupcije
 
Staša Skenžić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, pomoćnik ministra 
Zamjenica članice: Ivana Kalogjera, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, glavna savjetnica ministra
 
Tamara Perišić, pomoćnica ministra kulture, Ministarstvo kulture
Zamjenik članice: Vladimir Stojsavljević, pomoćnik ministra kulture, Ministarstvo kulture
 
dr. sc. Igor Vidačak, Ured za udruge, ravnatelj
Zamjenica člana: Vesna Lendić Kasalo, Ured za udruge, zamjenica ravnatelja
 
Anamarija Musa, Ured Povjerenice za informiranje, povjerenica
Zamjenica članice: Dubravka Bevandić, Ured Povjerenice za informiranje
 
Dubravka Dolenc, zamjenica ravnatelja, Agencija za zaštitu osobnih podataka
Zamjenik članice: Igor Vulje, načelnik Odjela za nadzor i središnji registar (zamjenik), Agencija za zaštitu osobnih podataka
 
Ksenija Cvitkovič Jambrošić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Karlovačke županije, Hrvatska zajednica županija
Zamjenik članice: Slobodan Manović, Hrvatska zajednica županija
 
Nives Kopajtich-Škrlec, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, koordinatorica poslova
Zamjenik članice: Marko Ercegović, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
 
Marko Kos, načelnik općine Sv. Križ Začretje, Udruga općina u RH
Zamjenik člana: nije još imenovan
 
prof.dr.sc. Katarina Ott, Institut za javne financije, ravnateljica
zamjenica članice: dr.sc. Mihaela Bronić, Institut za javne financije
 
Ivan Koprić, zamjenik predsjednika Savjeta, Institut za javnu upravu
Zamjenica člana: Tatjana Čorlija Milivojević, Institut za javnu upravu
 
Ana Raić-Knežević, Hrvatsko novinarsko društva (HND), potpredsjednica
Zamjenik članice: Zdenko Duka, Hrvatsko novinarsko društvo (HND), predsjednik
 
Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja
Zamjenica člana: Eli Pijaca Plavšić, Forum za slobodu odgoja
 
Natalija Mirković, GONG
Zamjenica članice: Jelena Berković, GONG
 
Miroslav Schlossberg, Hrvatska udruga otvorenih sustava i interneta (HrOpen)
Zamjenik člana: Svebor Prstačić, dipl. ing., Hrvatska udruga otvorenih sustava i interneta (HrOpen)
 
Marko Boko, Mreža mladih Hrvatske (MMH)
Zamjenica člana: Anamarija Sočo, Mreža mladih Hrvatske (MMH)
 
Ratko Mutavdžić, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)     
Zamjenik člana: Hrvoje Nekić, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)
 
Amera Zulić Vrabec, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)
Zamjenica članice: Ida Srdić, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)
 
 

Članovi prvog saziva Savjeta:


Joško Klisović, predsjednik Savjeta, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, zamjenik ministrice

zamjenica člana: Ana Šimundža, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, voditeljica ureda zamjenika ministrice


Dr.sc. Boris Cota, Ured predsjednika Republike Hrvatske, posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo

zamjenica člana: Mirjana Mladineo, Ured predsjednika Republike Hrvatske, zamjenica savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku, Europsku uniju i međunarodne organizacije


Nada Milak, Ured predsjednika Hrvatskog sabora, predstojnica Ureda

zamjenica članice: Đurđica Pralas, Ured predsjednika Hrvatskog sabora, zamjenica predstojnice Ureda


Dalibor Dvorny, Ured predsjednika Vlade RH, zamjenik predstojnika

zamjenik člana: Dalibor Prevendar, Ured predsjednika Vlade RH, savjetnik predsjednika Vlade


Sonja Žerjav, Ured potpredsjednika Vlade za unutarnju i vanjsku politiku, ovlaštena za obavljanje poslova predstojnice Ureda

zamjenik članice: Juraj Jerin, Ured potpredsjednika Vlade za unutarnju i vanjsku politiku, savjetnik potpredsjednika VRH


Darko Parić, Ministarstvo uprave, pomoćnik ministra

zamjenica člana: Marina Einbüchler Stilinović, Ministarstvo uprave, savjetnica ministra


Miljenko Fičor, Ministarstvo financija, pomoćnik ministra i glavni državni rizničar

zamjenica člana: Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija, ravnateljica Uprave za izvršavanje državnog proračuna u Državnoj riznici


Sandra Artuković Kunšt, Ministarstvo pravosuđa, zamjenica ministra

zamjenik članice: Gordan Markotić, Ministarstvo pravosuđa, pomoćnik ministra zadužen za Upravu za Europsku uniju i međunarodnu suradnju


dr. sc. Igor Vidačak, Ured za udruge, ravnatelj

zamjenica člana: Vesna Lendić Kasalo, Ured za udruge, zamjenica ravnatelja


Dubravko Bilić, Agencija za zaštitu osobnih podataka, ravnatelj

zamjenica člana: Dubravka Dolenc, Agencija za zaštitu osobnih podataka, zamjenica ravnatelja


Damir Tomljenović, Hrvatska zajednica županija, zamjenik župana Zagrebačke županije

zamjenica člana: Marta Vidaković Mukić, Hrvatska zajednica županija, tajnica


Nives Kopajtich-Škrlec, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, koordinatorica poslova

zamjenik članice: Marko Ercegović, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, savjetnik


Snježana Bužinec, Udruga općina u RH, načelnica Općine Jakovlje

zamjenik članice: Bruno Hranić, Udruga općina u RH, načelnik Općine Vidovec


prof.dr.sc. Katarina Ott, Institut za javne financije, ravnateljica

zamjenica članice: dr.sc. Mihaela Bronić, Institut za javne financije


Ana Raić-Knežević, Hrvatsko novinarsko društva (HND), potpredsjednica

zamjenik članice:


Jelena Berković, GONG, zamjenica izvršnog direktora

zamjenica članice: Vanja Škorić, GONG, viša pravna savjetnica


Marko Rakar, Vjetrenjača, predsjednik

zamjenik člana: Krunoslav Vidić, Vjetrenjača, član


Nikola Kristić, zamjenik predsjednika Savjeta,Transparency International Hrvatska, predsjednik

zamjenica člana: Saša Šegrt, Transparency International Hrvatska, izvršna direktorica


prof.dr.sc. Ivan Koprić, Pravni fakultet u Zagrebu, predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

zamjenica člana: doc.dr.sc. Anamarija Musa, Pravni fakultet u Zagrebu