Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2022.-2023. godine

U 2020. godini, po isteku trećega po redu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je započeo izradu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje od naredne dvije godine.
 
S namjerom da se u postupak izrade Akcijskog plana ponovno ravnopravno uključe građani i civilno društvo, kao što je to bio slučaj i pri izradi dosadašnjih Akcijskih planova, Ured za udruge je pokrenuo javno savjetovanje o prioritetnim aktivnostima koje bi trebalo poduzeti u razdoblju od 2020. do 2022. godine kako bi se ispunili ciljevi provedbe inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u različitim područjima. Savjetovanje je od 9. lipnja do 1. srpnja 2020. bilo dostupno na portalu e-Savjetovanja, a tijekom savjetovanja ukupno je pristiglo 12 komentara te je objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju.
 
Zbog pandemije koronavirusa, ali i potresa u Gradu Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji, došlo je do odstupanja od inicijalno zacrtanog plana izrade četvrtog Akcijskog plana te je, zbog kašnjenja u izradi, provedbeno razdoblje Akcijskog plana promijenjeno s razdoblja koje je inicijalno obuhvaćalo 2020. do 2022. godine na razdoblje od 2021. do 2023. godine.
 
Temeljem zaprimljenih prijedloga pristiglih tijekom savjetovanja o prioritetima 4. Akcijskog plana te prijedloga zaprimljenih tijekom sastanaka s ciljem praćenja provedbe održanih sa (su)nositeljima mjera i aktivnosti iz 3. Akcijskog plana krajem 2019. godine te informacija dobivenih iz Izvješća o provedbi 3. Akcijskog plana (u kategoriji planirani nastavak aktivnosti), te Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu, Akcijski plan za razdoblje 2021.-2023. dobio je svoje prve obrise.
 
U siječnju 2021. godine, sukladno dogovorima i zaključcima sa sjednice Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, održane 15. prosinca 2020. godine, članovima Savjeta dostavljen je obrazac za predlaganje provedbenih aktivnosti Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2023. godine. Svi zaprimljeni prijedlozi, zajedno s ranije navedenim, objedinjeni su u prvu verziju nacrta Akcijskog plana za razdoblje od 2021.do 2023. godine.
 
Nadalje, krajem ožujka 2021. godine, prvi nacrt Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje od 2021. do 2023. godine, točnije popis mjera i aktivnosti za naredno dvogodišnje razdoblje, poslan je svim članovima Savjeta na dopune s dodatnim prijedlozima iz djelokruga rada institucija čiji su predstavnici članovi Savjeta, odnosno na očitovanje na već predložene aktivnosti iz njihove nadležnosti.
 
Nakon održane sjednice Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (26. svibnja 2021. godine) na kojoj se raspravio nacrt Akcijskog plana, od 29. lipnja do 7. srpnja 2021. godine bilo je otvoreno je interno e-Savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za članove/ice Savjeta Partnerstva za otvorenu vlast za koje je objevljeno Izvješće.
 
Na temelju zaprimljenih prijedloga pristiglih tijekom savjetovanja o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2020. do 2022. godine, te doprinosa nadležnih tijela državne uprave i članova Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast kroz konzultativne sastanke i druge metode rada, izrađen je konačni nacrt novog Akcijskog plana, o kojem je u razdoblju od 10. prosinca 2021. do 3. siječnja 2022. provedeno javno savjetovanje te je objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 132. sjednici, održanoj 14. srpnja 2022. godine, usvojila Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. - 2023.

Prioritetna područja obuhvaćena Akcijskom planom su:
  • transparentnost,
  • borba protiv korupcije,
  • otvorenost,
  • sudjelovanje građana/civilnoga društva u procesima izrade, provedbe i praćenja javnih politika,
  • provedba Partnerstva za otvorenu vlast na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te
  • održivost inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Za svako od ovih područja definirane su mjere i provedbene aktivnosti koje je potrebno realizirati u svrhu ostvarenja postavljenih ciljeva - ukupno 16 mjera i 47 aktivnosti.

Provedba Akcijskog plana trajat će do 31. prosinca 2023. te je taj rok naveden i kao krajnji rok za provedbu aktivnosti koje će se provoditi kontinuirano, pa i nakon kraja provedbe Akcijskog plana.

Provedbu Akcijskog plana pratit će i koordinirati Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast i Ured za udruge, kao stručna potpora radu Savjeta.