Kontakt točka za Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj

Kontakt točka za Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj je: 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
info@udruge.vlada.hr 
01 4599 810