Neovisni mehanizam izvješćivanja

Neovisni mehanizam izvješćivanja (Independent Reporting Mechanism - IRM) Partnerstva za otvorenu vlast ključni je mehanizam kojim svi dionici mogu pratiti napredak u provedbi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (POV) u zemljama članicama POV-a.

Neovisni mehanizam izvješćivanja nadzire sve akcijske planove kako bi se osiguralo da vlade izvršavaju samozadane obveze. Vodeće osobe u civilnom sektoru i u tijelima vlasti koriste te evaluacije kako bi se osvrnule na vlastiti napredak i utvrdile je li njihovo djelovanje utjecalo na život građanki i građana.

Neovisni mehanizam izvješćivanja donosi godišnja neovisna izvješća o napretku za svaku zemlju koja sudjeluje u POV-u.

Do 2021. godine Neovisni mehanizam izvješćivanja izrađivao je Izvješća o napretku i Završna izvješća. Kroz ova izvješća vlasti su se ocjenjivale s obzirom na postupak izrade i provedbu akcijskih planova POV-a, odnosno napredak u ispunjavanju načela otvorene vlasti. Izvješća su također nudila tehničke preporuke za poboljšanja, a njihova je namjera potaknuti dijalog i promicati odgovornost između uključenih vlasti i građana.

Za Hrvatsku su u razdoblju od 2012. do 2021. objavljena sljedeća izvješća:
Nakon provedene revizije, od 2021. godine Neovisni mehanizam izvješćivanja priprema sljedeće tri vrste izvješća:
  • Izvješće o zajedničkoj izradi (eng. Co-Creation Brief): = donosi lekcije iz prethodnih akcijskih planova, donosi preporuke i informacije za unaprjeđenje i planiranje i oblikovanje procesa zajedničke izrade novog akcijskog plana
  • Pregled Akcijskog plana (eng. Action Plan Review): = brzi, tehnički pregled akcijskog plana, njegovih mjera i aktivnosti, čija je svrha podrška njegovoj provedbi
  • Izvješće o rezultatima (eng. Results Report): = opća procjena provedbe, usmjerena na rezultate na razini politika i načina na koji se promjene događaju. Provjerava se usklađenost s pravilima POV-a. Ovo izvješće uvedeno je u prijelaznoj fazi 2022. godine, počevši s akcijskim planovima koji završavaju implementaciju s 31. kolovozom 2022. i dostavljaju se u roku od 4 mjeseca nakon završetka ciklusa implementacije.
 

Za Hrvatsku su nakon revizije izrađena sljedeća izvješća:  

 


  IRM izvješće o dizajnu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine obuhvaća razdoblje prije i za vrijeme donošenja Nacionalnog akcijskog plana (NAP), zaključno s njegovim usvajanjem (za Hrvatsku je uključen period od 2016. godine zaključno s 31. prosincem 2018. godine, zbog kašnjenja s usvajanjem).
 
Cilj izvješća je ocijeniti dizajn te način izrade i usvajanja NAP-a, kao i objasniti kontekst u zemlji o kojoj se piše izvješće. Hrvatskoj je ovo prvo takvo izvješće jer su prethodno postojali tzv. izvješće o napretku (Progress Report) i konačno izvješće (End-of-Term Report), ali je IRM promijenio pristup, a donekle i metodologiju. To je objašnjeno u Procedures Manualu kojeg POV dostavlja (i redovito ažurira) zemljama članicama, dok je potpuni opis metodologije dostupan na: https://www.opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism

Izvješće ne sadrži opis dosadašnjeg napretka u provedbi mjera i aktivnosti u trećem hrvatskom NAP-u.

Internetsko javno savjetovanje o nacrtu IRM izvješća o dizajnu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine bilo je dostupno od 7. studenoga 2019. do 21. studenoga 2019.
  ​Prijelazno izvješće o rezultatima IRM-a za razdoblje 2018.-2020. pokriva provedbu trećeg hrvatskog Akcijskog plana za razdoblje od 2018. do 2020. godine, odnosno procjenjuje status mjera iz akcijskog plana i rezultate njihove provedbe na kraju ciklusa akcijskog plana.

Neovisni mehanizam izvješćivanja je prilagodio svoja izvješća o provedbi za akcijske planove za razdoblje od 2018.-2020. godine s ciljem prilagodbe procesa tranzicije novim zadanostima IRM-a te da bi se omogućila prilagodba radnih procedura IRM-a utjecaju koji je pandemija bolesti COVID-19 imala na procese u zemljama članicama POV-a.

Internetsko javno savjetovanje o Prijelaznom izvješću o rezultatima IRM-a za razdoblje 2018.- 2020. bilo je dostupno od 2. lipnja 2021. do 16. lipnja 2021.