Ministarstvo kulture: poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2008.godinu

Ministarstvo kulture raspisalo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu.
Proračunska sredstva namijenjena su djelatnostima u kulturi, akcijama i kulturnim manifestacijama od interesa za Republiku Hrvatsku. Rok za prijavu programa je 15. rujan 2007.
Pravo podnošenja prijedloga na ovaj poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Više na stranici Ministarstva: www.min-kulture.hr

Pisane vijesti