Predstavljeni projekti kojima su odobrene potpore u sklopu programa cards 2004

Ured za udruge u suradnji s Ministarstvom financija i Delegacijom Europske komisije u Republici Hrvatskoj održali su predstavljanje projekata organizacija civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva Europske unije u sklopu programa CARDS 2004 - Pružanje usluga neprofitnog sektora u zaštiti zdravlja, socijalnoj skrbi i izvaninstitucionalnom obrazovanju i Potpora organizacijama civilnog društva u području zaštite okoliša i održivog razvoja.

U sklopu natječaja odobreno je 17 financijskih potpora projektima organizacija civilnog društva u ukupnom iznosu od 2.638.016,92 eura, od toga organizacijama u području zaštite okoliša i održivog razvoja 659.032,78 eura, a za organizacije koje pružaju socijalne usluge 1.978.984,14 eura.

Prema riječima predstojnika Ureda za udruge, dr. sc. Igora Vidačaka, ovim se sredstvima želi osnažiti kapacitete nevladinih, neprofitnih organizacija u svrhu što kvalitetnijeg pružanja socijalnih usluga te radi ispunjavanja uloga vezanih uz Arhušku konvenciju o pravu na pristup informacijama, odnosno o sudjelovanju javnosti u procesu donošenja odluka u području zaštite okoliša.

Voditelj Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Vincent Degert, na kraju izlaganja je istaknuo da su mnoge nevladine organizacije duboko uključene u proces odlučivanja u Hrvatskoj te očekuje da će ovi projekti doprinijeti boljem zakonodavnom i institucionalnom okviru za razvoj civilnog društva u zemlji.

Organizacije su imale priliku predstaviti svoje projekte i izložiti brojne tiskane materijale. Pregled svih odobrenih projekata moguće je preuzeti ovdje.

Nakon uvodnog dijela, za sve zainteresirane, održana je radionica koja je osmišljena s namjerom da organizacijama pomogne pri što uspješnijem provođenju projekata prema standardima europskog projektnog menadžmenta. Prezentaciju s uputama za korisnike sredstava iz programa CARDS 2004 moguće je preuzeti ovdje.

Pisane vijesti