Nove publikacije Ureda za udruge

Ured za udruge izdao je publikaciju pod nazivom International Funding for Civil Society Development in Croatia: Overview od Main Sources 2004-07. Riječ je o analizi državnih i međunarodnih potpora razvoju civilnoga društva u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na potpore iz fondova Europske unije, a uključuje i preporuke za buduće aktivnosti.

Sama publikacija nastala je kao rezultat aktivnosti u sklopu projekta PHARE 2005 - Capacity building for Council for Civil Society Development and Government Office for Cooperation with NGOs i predstavlja doprinos daljnjoj donatorskoj koordinaciji u sklopu programa DECIM (Donor Exchange, Coordination and Information Mechanism - Program razmjene, koordinacije i informiranja među donatorima).

Publikaciju možete preuzeti ovdje.
 
U suradnji s ECAS-om (European Citizens Action Service), međunarodnom nevladinom organizacijom, Ured za udruge je pripremio i izdao publikaciju Towards a Sustainable Europe-wide Civil Society. Riječ je o prvoj analizi strategija i politike Europske unije usmjerenih na jačanje i razvoj civilnog društva na Zapadnom Balkanu, te u Turskoj, Moldaviji, Ukrajini i Ruskoj Federaciji, a publikacija sadrži 12 nacionalnih izvještaja prikupljenih na temelju istraživanja provedenog među širokim spektrom organizacija civilnoga društva.

 Pisane vijesti