Zaključci konferencije Civilno društvo kao poveznica između Europske unije i susjednih država

Međunarodna nevladina organizacija European Citizens Action Service (ECAS), u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva i Europskim centrom za međusektorsku suradnju IMPACT, održala je krajem rujna međunarodnu konferenciju u Zadru, koja je okupila više od 100 predstavnika civilnoga društva iz EU-a i susjednih zemalja, donatora aktivnih u regiji, kao i dužnosnika nacionalnih vlada. U žarištu konferencije bio je razvoj organizacija civilnoga društva u istočnoj i jugoistočnoj Europi, članicama Europske politike susjedstva, a rezultat konferencije je dokument pod nazivom „Provedba Ljubljanske deklaracije: Smjernice za nacionalne aktivnosti“.
 
Ovaj dokument daje preporuke svim trima čimbenicima odgovornima za uspostavu održivog i koordiniranog civilnog društva u istočnoj i jugoistočnoj Europi: Europskoj Uniji, nacionalnim vladama i organizacijama civilnoga društva. Kao korak dalje od deklarativne naravi Ljubljanske deklaracije, Smjernice predlažu konkretne postupke za svaku od 10 preporuka koje se mogu primijeniti u nacionalnim kontekstima. U nastavku donosimo tekst zaključaka, kao i publikaciju Towards a Sustainable Europe-wide Civil Society, objavljenu od strane Ureda za udruge i ECAS-a.

 

Provedba Ljubljanske deklaracije: Smjernice za nacionalne aktivnosti

Towards a Sustainable Europe-wide Civil SocietyPisane vijesti