Objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu za udruge

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/zapošljavanje.jpg

ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I INFORMIRANJE
Viši/a stručni/a savjetnik/ca (EU) - 1 (jedan/a) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Temeljem članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine”, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15,138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), a uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-01/23-01/59, URBROJ: 514-08-01-02/02-23-02 od 03. veljače 2023. godine, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Odjelu za strateško planiranje, programiranje i informiranje na radno mjesto  Viši/a stručni/a savjetnik/ca (EU) - 1 (jedan/a) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Opatička ulica 4, 10000 Zagreb s naznakom: "za Javni natječaj“ - uz navođenje radnog mjesta za koje se prijavljuje (puni naziv radnog mjesta i ustrojstvena jedinica).

Više informacija o uvjetima prijave na Javni natječaj, opisu posla, podacima o plaći i literaturi za testiranje možete pronaći ovdje.

Javni natječaj je objavljen i u Narodnim novinama  dana 15. prosinca 2023.

Pisane vijesti