Odobrene su 22 prijave za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Slika /slike/financiranje.jpg

Ured za udruge donio je sedmu Odluku o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva u okviru programa EU i inozemnih fondova za 2023. godinu.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu, donesena je sedma Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva za 2023. godinu.
 
Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju od 28. listopada do 31. listopada 2023. godine, a udovoljavaju Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 307.110,30 EUR. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci.

Pisane vijesti