Objavljen vodič Programa Europa za građane za 2019. godinu

Slika /slike/banneri/EzG_vizual.jpg
Vodič je dostupan na svim službenim jezicima Europske unije ovdje na izborniku s lijeve strane.

U usporedbi s Vodičem za prethodnu godinu, u 2019-oj predstavljene su sljedeće izmjene:
  • Dodana je još jedna opća značajka Programa – uz Jednaki pristup, Transnacionalnost i lokalnu dimenziju, Međukulturalni dijalog i Volontiranje, dodane su i Europske snage solidarnosti (str.6 u verziji na hrvatskom jeziku i str.7 u verziji na engleskom jeziku),
  • Izmijenjeni su rokovi natječaja kako smo već ranije izvijestili ovdje (str.9 u obje verzije teksta),
  • Rok za slanje obavijesti o rezultatima natječaja koji Izvršna agencija (EACEA) šalje prijaviteljima produžen je sa 4 na 6 mjeseci nakon roka za podnošenje prijava (str.10 u obje verzije teksta),
  • Tijekom razdoblja poziva na podnošenje prijedloga u 2019. godini, Portal za obrazovanje, audiovizualnu politiku, kulturu, građanstvo i volontersko sudjelovanje može migrirati na Portal za financiranje i natječaje pa bi o tome trebalo voditi računa (str.12 u obje verzije teksta),
  • Vezano za prihvatljivost prijavitelja projekata, od sada projekte mogu prijavljivati i iznimno, osobe bez pravne osobnosti, ali samo ako udovoljavaju zahtjevima sukladno Financijskoj uredbi 2018/1046 (posebno članku 196. i članku 197., stavku 2., točki (c)): ako su njihovi predstavnici ovlašteni za preuzimanje pravnih obveza u ime subjekata, i ako subjekt ima operativnu sposobnost koja je jednakovrijedna onima pravne osobe (str.14 u obje verzije teksta).

Detalje o svim izmjenama molimo Vas pronađite u Programskom vodiču 2019, kojeg možete preuzeti na gore navedenoj poveznici.

 

Stranica