Odgovori na pitanja pristigla za Poziv "Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika"

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/Fotka-pitanja.jpg

Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 17.01.2019.

Odgovori na pitanja pristigla za Poziv "Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika" dostupni su ovdje.

Svi zainteresirani za Poziv mogu i dalje postavljati pitanja na esf@udruge.vlada.hr. 

Natječajna dokumentacija dostupna je ovdje

Pisane vijesti