Odluka o financiranju projekata u sklopu ESF Poziva "Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa"

Slika /slike/programi EU.jpg

Ured za udruge objavio je prvu Odluku o financiranju projekata u sklopu ESF Poziva "Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa"

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” objavio je prvu Odluku o financiranju projekata za Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa” koji se financiraju sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Predviđeno je financiranje 29 projekata u ukupnom iznosu od 25.251.389,69 kuna.
 
Opći cilj Poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj, a specifični ciljevi Poziva su: unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa te
povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje.

S ciljem financiranja dodatnih projekata u grupi 2 predmetnog Poziva, što je u skladu s raspoloživim sredstvima unutar Specifičnog cilja 11.ii.1, OP ULJP-a 2014.-2020., iznos dostupnih financijskih sredstava za predmetni Poziv s 27 milijuna kuna povećao se na 35 milijuna kuna, čime se osigurao jednaki pristup u vrednovanju projekata u grupi 1 i grupi 2, odnosno izjednačio se donji bodovni prag za projektne prijave odabrane za financiranje u obje grupe.

Suglasnost Upravljačkog tijela s povećanjem financijskih sredstava za Poziv "Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa"

Odluka o povećanju dostupnih financijskih sredstava za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“

Odluka o financiranju projekata za Poziv "Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa"


Pisane vijesti