Odobrena je 21 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Slika /slike/financiranje.jpg

Ured za udruge donio je prvu Odluku o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva u okviru programa EU i inozemnih fondova za 2021. godinu.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu, donesena je prva Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva za 2021. godinu.
 
Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju od 26. ožujka do 30. travnja 2021. godine, a udovoljavaju Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 206.492,24 eura i 98.030,13 kuna. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci.

Pisane vijesti