Poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana i zamjenika člana Stručnih radnih skupina za izradu Nacionalnog plana razvoja javne uprave od 2021. do 2027. godine te Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava od 2021.-2027.

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Rok za dostavu kandidatura je petak, 28. svibnja 2021. godine.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. travnja 2021. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja javne uprave od 2021. do 2027. godine te Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava od 2021.-2027.

Nacionalni plan razvoja javne uprave od 2021. do 2027. obuhvatit će područja normativnog, institucionalnog (organizacijskog) i financijskog okruženja za razvoj kompetentne, dostupne i učinkovite javne uprave odnosno optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave, unaprjeđenje kvalitete i upravljanja ljudskim resursima na načelima profesionalizma i kompetentnosti, unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti područne (regionalne) i lokalne samouprave, podizanje kvalitete i pojednostavljivanje pisane i elektroničke komunikacije javnih institucija, te otvorenost prema savjetovanju i sudjelovanju građana i organizacija civilnoga društva u oblikovanju i provedbi javnih politika, kao važnih čimbenika društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, ali i oblikovanja i provedbe politika Europske unije i međunarodnih politika, sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine (“Narodne novine”, broj 13/21.).

Nacionalni plan razvoja pravosudnog sustava od 2021. do 2027. godine obuhvatit će područja normativnog, institucionalnog (organizacijskog) i financijskog okruženja za razvoj učinkovitog i djelotvornog pravosuđa te za nastavak smanjivanja broja neriješenih predmeta i skraćivanje trajanja sudskih postupaka poboljšanjem učinkovitosti, za unaprjeđenje kompetencija i upravljačkih vještina u pravosudnom sustavu, za unaprjeđenje infrastrukturnih uvjeta u pravosudnim tijelima radi poboljšanja radnih uvjeta za osoblje pravosudnog sektora i veće zadovoljstvo građana, za osnaživanje nadležnih tijela pravosudnog sustava za borbu protiv korupcije te za optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa u pravosudnom sustavu, kao važnih čimbenika društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, ali i oblikovanja i provedbe politika Europske unije i međunarodnih politika, u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine.

Ministarstvo pravosuđa i uprave zatražilo je da se posredstvom Savjeta za razvoj civilnoga društva imenuje predstavnik organizacija civilnoga društva i njegov zamjenik koji će biti predloženi Ministarstvu pravosuđa i uprave za sudjelovanje u Stručnim radnim skupinama za izradu navedenih Nacionalnih planova.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrazaca dostupnih na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedloge kandidata za člana i zamjenika člana Stručne radne skupine za izradu:
Rok za dostavu kandidatura je petak, 28. svibnja 2021.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja