Odobreno je 8 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Slika /slike/financiranje.jpg
Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu, donesena je četvrta Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu.
 
Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju od 18. listopada do 14. studenoga 2018. godine, a udovoljavaju Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 65.103,01 eura. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci.
 

Pisane vijesti