Održan 1. sastanak Radne skupine za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.

 • Slika /slike/Sastanak radne skupine NAC STRATEGIJA 2017 .2021.JPG
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Radna skupina započela je rad na izradi nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 

U ponedjeljak 10. listopada 2016. u Zagrebu održan je sastanak članova Radne skupine za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva  2017. – 2021.
Članovi Radne skupine na sastanku su kroz rad u podskupinama koje su definirane sukladno područjima postojeće Strategije (Institucionalni okvir za potporu razvoju civilnoga društva, Civilno društvo i sudionička demokracija, Osnaživanje uloge OCD-a za društveno-ekonomski razvoj, Djelovanje i razvoj civilnoga društva u međunarodnom kontekstu) koristeći inovativne metode rasprave definirali ključna postignuća te izazove u provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva  2012. – 2016. kao i prijedloge ključnih prioriteta nove Nacionalne strategije.
 
Daljnji koraci u izradi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva  2017. – 2021. uključuju evaluaciju važeće Strategije koja je u tijeku, daljnji rad Radne skupine te javna savjetovanja o nacrtu nove Strategije.
 
Radna skupina je operativno tijelo sastavljeno od predstavnika tijela državne uprave, akademske zajednice i predstavnika organizacija civilnoga društva, zaduženo za predlaganje ciljeva, mjera i aktivnosti Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021. Zadaća Radne skupine je izraditi nacrt Nacionalne strategije za javno savjetovanje, te nakon provedenog javnog savjetovanja izraditi prijedlog Nacionalne strategije koji će se uputiti na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

Pisane vijesti