Održana 3. sjednica šestog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva

Slika /slike/DSC_1101.jpg

Sjednica je održana 12. lipnja 2017. u prostoru Vlade Republike Hrvatske.

Na 3. sjednici šestog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva raspravljalo se o zakonodavnom i financijskom okruženju za neprofitne organizacije.

Rasprava se fokusirala na izazove u primjeni Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te pripadajućih podazakonskih akata (Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija te Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija).

Također se raspravljalo i o primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Zaključak sjednice je da je bitno otvoriti raspravu o zakonodavnom i financijskom okviru za rad organizacija civilnoga društva kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje organizacija civilnoga društva te uspostavio učinkovit sustav financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro.

Na sjednici su određene i buduće aktivnosti Savjeta koje uključuju strateško planiranje rada Savjeta te organizaciju tematske sjednice posvećene Nacrtu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2017. do  2021.

 

Pisane vijesti