Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za osmišljavanje i razradu projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a

Slika /slike/logo, vizuali i sl/ESF - uljp - ok - Ucinkoviti-ljudski-potencijali_BOJA_2.jpg

Ured za udruge poziva na suradnju pružatelje usluga izobrazbe/stručnjake za pripremu i provedbu projekata sukladno metodologiji Upravljanja projektnim ciklusom (engl. Project Cycle Management – PCM) te Upravljanja temeljenog na rezultatima (engl. Results Based Management – RBM) koji ispunjavaju uvjete navedene u Opisu poslova. 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske želi organizacijama civilnog društva kao potencijalnim prijaviteljima pružiti podršku u vidu osposobljavanja za pripremu projektnih prijedloga za prijavljivanje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) koji su u nadležnosti Ureda za udruge, kao i za provedbu projekata financiranih tim sredstvima. 

Specifični cilj prioriteta 4. Dobro upravljanje, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., za koji je zadužen Ured za udruge je razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. 

Ured za udruge poziva na suradnju pružatelje usluga izobrazbe/stručnjake za pripremu i provedbu projekata sukladno metodologiji Upravljanja projektnim ciklusom (engl. Project Cycle Management – PCM) te Upravljanja temeljenog na rezultatima (engl. Results Based Management – RBM) koji ispunjavaju uvjete navedene u Opisu poslova. 

Dokumentaciju poziva na dostavu ponuda (Opis poslova, Ponudbeni list, Ponudbeni troškovnik i popis planiranih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a u nadležnosti Ureda za udruge, za objavu u 2017.) možete preuzeti ovdje.

Ponude je potrebno dostaviti elektroničkim putem, na adresu elektroničke pošte esf@udruge.vlada.hr, do petka, 30. lipnja 2017. godine u 16 sati.

Odabir pružatelja usluge obavit će povjerenstvo Ureda za udruge. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda, a relativni ponder cijene je 100%. Ponude će se ocjenjivati sukladno uvjetima iz natječajne dokumentacije, te će se od ponuda koje zadovoljavaju sve tražene uvjete, odabrati ona s najnižim iznosom cijene.

Odabir će biti obavljen do 7. srpnja 2017. godine, a imena izabranog/ih kandidata bit će isti dan objavljena na mrežnoj stranici Ureda za udruge. 

Pisane vijesti