Održana je 2. sjednica Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske

  • Slika /slike/6.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Pod predsjedanjem državnog tajnika Ministarstva financija g. Željka Tufekčića, 8. prosinca 2017. održana je 2. sjednica Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Pod predsjedanjem državnog tajnika Ministarstva financija g. Željka Tufekčića, 8. prosinca 2017. održana je 2. sjednica Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Međuresorno povjerenstvo se suglasilo s Nacrtom Izvješća o financiranu projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. godini kojeg je izradio Ured za udruge i koji će nakon očitovanja na resornim državnim tijelima biti dostavljen na usvajanje Vladi Republike Hrvatske uz preporuku da se o nalazima iz Izvješća obavijeste nadležna tijela zadužena za poslove državne revizije i proračunskog nadzora. Međuresorno povjerenstvo se suglasilo i s konačnim nacrtom Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu, koji će Ministarstvo financija uputiti na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.
 
Međuresorno povjerenstvo se suglasilo s prijedlogom Godišnjeg plana natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2018. godini iz Državnog proračuna RH i fondova EU, a nakon što Vlada RH usvoji Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu, Ured za  udruge će pokrenuti javno savjetovanje o Godišnjem planu natječaja za 2018. godinu, izraditi izvješće o provedenom savjetovanju i objaviti završnu verziju objedinjenog Godišnjeg plana natječaja za 2018. godinu na svojim mrežnim stranicama.
 
Članovima Međuresornog povjerenstva predstavljene su informacije o napretku na izradi jedinstvenog Informacijskog sustava za praćenje, koordinaciju i unaprjeđivanje postupaka i načina financiranja programa i projekata udruga na nacionalnoj razini koji se planira financirati iz EU fondova. Međuresorno povjerenstvo dalo je podršku nastavku aktivnosti na izradi informacijskog sustava te potiče sva tijela na nacionalnoj razini na nastavak suradnje s Uredom za udruge na aktivnostima koje predstoje prilikom razvijanja Informacijskog sustava.
 

Pisane vijesti