Posjet delegacije Kirgiske Republike Uredu za udruge Vlade RH

  • Slika /slike/Kirgistan 2.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Delegacija iz Kirgiske Republike, koju su činili predstavnici Ministarstva zdravstva i organizacija civilnoga društva te voditelji putovanja- predstavnici JSI Research Training Institute i Health Policy Plus Project – the Palladium Group iz SAD-a, posjetila je 5. prosinca 2017. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Cilj studijskog putovanja bio je upoznavanje sa načinima kako ugovarati programe sa udrugama nakon što završi nacionalni program koji financira Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije te pozitivno iskustvo Republike Hrvatske u suradnji sa udrugama.

Predstavnici Ureda za udruge ukratko su predstavili svoj djelokrug, načela djelovanja organizacija civilnoga društva (OCD-a) u Hrvatskoj, svrhu i misiju OCD-a, što se smatraju aktivnostima za opće dobro koje provode OCD-i u Hrvatskoj, oblike suradnje Vlade RH i civilnoga društva, okvir za djelovanje i financiranje udruga te strukture za potporu civilnom društvu kao i glavne tipove suradnje javne uprave i civilnoga društva. Članove delegacije zanimalo je i koji su izvori financiranja programa i projekata koje provode udruge u Hrvatskoj te način raspodjele javnih sredstava među tijelima državne uprave, stoga su upoznati s normativnim okvirom za djelovanje udruga u Republici Hrvatskoj, posebice s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Priručnikom za postupanje u primjeni Uredbe.Također su informirani o djelokrugu Ureda za udruge u području EU fondova.
 

Pisane vijesti