Održani Info dani 2011.

 U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a u suradnji s tijelima državne uprave – davateljima financijskih potpora – 31. ožujka i 1. travnja 2011. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Donje Svetice 38, održani su Info dani o natječajima za potpore projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću, kao i naknada za zaštitu okoliša za 2011. godinu. Ovakvo događanje Ured za udruge organizirao je drugu godinu zaredom, a svoje natječaje predstavili su svi davatelji financijskih potpora na nacionalnoj razini. Cilj ovih Info dana bio je da se zainteresiranim udrugama predstave natječaji koje će ministarstva, vladini uredi, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva te Fond za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost raspisivati u 2011. godini za financiranje programa i projekata udruga i to prema područjima (temama) financiranja. Ove godine su Info dani održani kasnije nego prošle zbog kasnijeg donošenja Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu. Nužnost i opravdanost organiziranja Info dana i ove godine pokazao je iznimno velik interes organizacija civilnoga društva te se ovim putem svim sudionicima zahvaljujemo na iskazanom interesu, a svima onima kojima smo, zbog prostornih ograničenja, morali otkazati prijave zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju. Sve prezentacije i ostale materijale s Info dana, kao i pitanja i odgovore, možete pronaći u nastavku.

Na otvaranju Info dana 2011. prigodne govore održali su dr.sc. Igor Vidačak, predstojnik Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, u ime organizatora, Želimir Janjić, prof., državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u ime domaćina, a Info dane otvorio je  prof. dr.sc. Slobodan Uzelac, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske. Naglašeno je da je Republika Hrvatska prva koja je prepoznala važnost suradnje s organizacijama civilnoga društva te omogućila pravni i institucionalni okvir u kojem bi se dodjeljivale potpore programima i projektima udruga. Treba istaknuti da se sukladno Zakonu o igrama na sreću 50% svih financijskih sredstava od igara na sreću usmjerava financiranju programa organizacijama civilnoga društva. Prosječno se godišnje objavi preko 70 natječaja iz državnog proračuna (prosjek zadnje 3 godine), a 2010. je dodijeljeno oko 500 milijuna kuna, što je unatoč recesijskoj godini samo 5,5% manje nego 2009. Istaknuto je kako se radi na osnaživanju kapaciteta tijela državne uprave za vrednovanje učinaka programa i projekata na terenu, sukladno nacionalnim programima i projektima, što je do sada bila najslabija karika u lancu od pripreme i objave natječaja, javljanja na natječaje, odabira najboljih programa i projekata, sklapanja ugovora, provedbe i nadzora provedbe do vrednovanja.
 
Četvrtak, 31. ožujka 2011.
 


Zaštita i promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te pružanje besplatne pravne pomoći
 
Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske
 
Ines Lokanar Mijatović i Tatjana Vlašić iz Ureda za ljudska prava predstavile su natječaj Ureda koji je zatvoren krajem ožujka 2011. te je sukladno natječajnom postupku u tijeku ocjenjivanje i izbor najboljih projekat koji će se financirati u ukupnom iznosu od 860 tisuća kuna. Predstavljen je i Europski program Progress na koji i udruge mogu prijavljivati svoje projekte. Detaljne obavijesti o natječaju i obrasci za prijavu na www.ljudskaprava-vladarh.hr i tel: 01/ 48 77 660, fax: 01/48 13 430.
 
Prezentacija
 
Pitanja: 
 • Primjedba se odnosi na financiranje institucija, a ne samo udruga iz sredstava od igara na sreću (kao što su Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Crveni križ i sl.)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo je javna institucija čije je financiranje uređeno posebnim prppisima, a Crveni križ je udruga koja se financira po posebnim propisima, ali se i neki projekti koje provodi Crveni križ, a ne financiraju se prema posebnom propisu mogu financirati iz sredstava od igara na sreću, koja su poseban prihod državnog proračuna. 
 • Kad je Ured za ljudska prava objavio natječaj i priložio obrasce, u obrascima nisu bili navedeni volonteri, a naknadno su obrasci promijenjeni.
Djelatnice iz Ureda za ljudska prava su iznenađene primjedbom, jer su obrasci postavljani na internetsku stranicu samo jednom, ali će provjeriti što se dogodilo.
 

Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
 
Tamara Šterk iz Ureda za ravnopravnost spolova predstavila je natječaj Ureda koji je zatvoren 1. ožujka 2011., a sad je u tijeku ocjenjivanje i odabir najboljih projekata. Pojašnjeno je da u Statutu udruge treba eksplicite stajati da se bavi područjem ravnopravnosti spolova ili ljudskim pravima s naglaskom na promicanje prava žena, a dodatni bodovi kod procjene projekta se stječu ako udruga ima iskustva i dokaze da se time bavi.
 
Prezentacija
 
 
Ministarstvo pravosuđa
 
Martina Krizman iz Ministarstva pravosuđa pojasnila je da Ministarstvo daje potpore udrugama u području besplatne pravne pomoći, a natječaj je proveden početkom godine. U pružanju besplatne pravne pomoći Ministarstvo surađuje s 34 udruge i dvije pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu i Splitu.
 
Prezentacija
 
Pitanja: 
 • Trajanje natječaja je obično 30 dana, a je li moguće produžiti ga na 60 dana, kako bi udruge bez iskustva imale vremena predati svoju dokumentaciju?
U Ministarstvu pravosuđa smatraju da je to dovoljan rok, jer su udruge informirane o svemu, a prati ih Ministarstvo tijekom cijele godine. 
 • Iznesena je primjedba da je važno da davatelj financijske potpore prati provedbu projekata na terenu, da se odaziva na događanja koja proizlaze iz provedbe, da se izvještaji potkrepljuju materijalom (leci, brošure, slike i sl.), važna je međusobna suradnja i na kraju bi efekti učinjeni na korisnike trebali biti vidljivi, mjerljivi i poznati.
 
Potpora udrugama nacionalnih manjina
 
Savjet za nacionalne manjine
 
Tibor Varga iz Savjeta za nacionalne manjine pojasnio je da se natječaj za udruge nacionalnih manjina raspisuje krajem godine za sljedeću godinu, a novost je da se traže instrumenti osiguranja plaćanja od korisnika potpore zbog slučajeva nenamjenskog trošenja novca, a i Zakon o fiskalnoj odgovornosti obvezuje i čelnike i korisnike sredstava.
 
Javni poziv, Odluka, Kriteriji i Metodologija
 
Pitanja:
 • Ako udruge ne dostave sve tražene dokumente i obrasce, zašto ih se ne obavijesti da dostave naknadno, nego ih se odbije, što izaziva sumnju da se udruge Roma dijele na podobne i nepodobne.
Povjerenstvo za dodjelu financijskih potpora provjerava jesu li udruge registrirane kao udruge koje se bave nacionalnim manjinama, a vodi se računa o tome da udruga ima kapaciteta za provedbu programa. Udrugama koje nisu dobile potpore šalje se pisano obrazloženje. 
 • Mogu li udruge iz Domovinskog rata (dragovoljci) biti udruge nacionalnih manjina?
Sredstva Savjeta za nacionalne manjine nisu namijenjena udrugama proizašlim iz domovinskog rata, ali ako je registrirana i kao udruga nacionalnih manjina, može aplicirati na ta sredstva.
 • Udruga je zatražila sredstva za manifestacije i trebala je priložiti BON-2.
Pri sklapanju ugovora s udrugom potrebno je donijeti BON-2, jer je dokaz o dobrom poslovanju udruge bitan za provedbu programa te fiskalnu odgovornost. U obrazloženju koji se šalje udrugama koje su tražile, a nisu dobile potpore sve će se obrazložiti. Udruga može uložiti prigovor na proceduru, ali ne i na visinu iznosa.
 • Koliki je postotak od sredstava potpore koje se daje za ''hladni pogon'', a koliki dio zadržava krovna organizacija?
Ne mogu se dati sredstva samo za hladni pogon, ali 20% od dobivenih sredstava za projekt se može koristiti za režijske troškove. Odnose krovne organizacije i njezinih udruga te udruge moraju međusobno same regulirati. 
 • Vijeća nacionalnih manjina ne mogu dobiti sredstva od Savjeta za nacionalne manjine, osim Srpskog narodnog vijeća.
Srpsko narodno vijeće je udruga koja u nazivu ima riječ vijeće, ali ona nije vijeće nacionalne manjine te se ona može financirati, a ostala Vijeća nacionalnih manjina se biraju u jedinicama lokalne i područne samouprave na osnovu svoje brojnosti, prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, a financiraju se iz državnog proračuna prema drugačijoj proceduri.
 
 
Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske
 
Diana Eterović Rusmir iz Ureda za nacionalne manjine pojasnila je da će ured raspisati natječaj pod nazivom Očuvanje tradicijske kulture Roma početkom rujna ove godine te rasporediti do 200 tisuća kuna, a najviše 20 tisuća kuna po udruzi.
 
Letak
 
Pitanje:
 • Kako je moguće da neke udruge dobiju 80 tisuća kuna za manifestacije?
Kao što je uvodno rečeno, maksimalni iznos potpore je 20 tisuća kuna, što se može vidjeti u bazi podataka o dodijeljenim potporama koja se nalazi na internetskoj stranici Ureda za udruge od 2004. do 2009., a za 2010. su upravo prikupljeni podaci koji su u obradi. Ured za nacionalne manjine odnedavno ima svoju internetsku stranicu, a dosad su novosti objavljivali na stranici - Nacionalni program za Rome.  
 
 
Poticanje djelovanja društava prijateljstva
 
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
 
Marija Zovko iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Samostalna služba za Hrvate u inozemstvu pojasnila je da Ministarstvo još nije raspisalo natječaj za ovu godinu, ali planira uskoro, obzirom da se čekala Uredba o sredstvima od igara na sreću.

Prezentacija i letak
 
Pitanja: 
 • Udruga njeguje vezu s Hrvatima u Austriji i šire te pitaju mogu li se prijaviti na natječaje Ministarstva.
Udruge koje se prijavljuju na ovaj natječaj moraju njegovati prijateljstva Hrvata i naroda drugih država, ne hrvatske nacionalne manjine u drugim državama.
 • Udruge iz Domovinskog rata u sastavu su svjetske veteranske organizacije. Mogu li i oni sudjelovati u natječajima?
Ukoliko se iz programa može vidjeti suradnja i njegovanje prijateljstva među narodima, mogu se prijaviti, a povjerenstvo će odlučiti o kvaliteti projekta.
 
 
Kultura
 
Ministarstvo kulture
 
Boris Jurinić iz Ministarstva kulture pojasnio je kako ovo Ministartsvo objedinjuje sredstva od igara na sreću i ona iz državnog proračuna i raspisuje natječaj u lipnju/srpnju tekuće godine za narednu godinu. Udruge se prijavljuju on-line, godišnje pregledaju do 4 tisuće projekata, a financiraju oko tisuću udruga, a radi se i na Zakonu o zakladi Kultura Nova. Istaknuto je međusektorsko natječajno područje – Poduzetništvo u kulturi. Ministarstvo kulture u zajedništvu s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva objavljuje Javni poziv za projekte poduzetništva u kulturi. Pravo prijave imaju samostalni umjetnici i umjetničke organizacije. Natječajem se potiču i promiču kulturne industrije i poduzetnički projekti u kulturi. Da natječaj ide u dobrom smjeru, može se zaključiti iz velikog broja prijedloga. Naglasak je na poduzetnicima – produkcija, izdavaštvo i sl., ne na konačnom proizvodu.
 
Prezentacija
 
Pitanje:
 • Tek u veljači ove godine bili su objavljeni rezultati natječaja od ljeta prošle godine. Kad će se vrijeme od zaključenja natječaja do objave rezultata svesti na 2-3 mjeseca?
Do kasne objave rezultata natječaja došlo je zbog promjene ministara, a kasnila je i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu rasporeda prihoda od igara na sreću. Želja im je da se maksimalno smanji vrijeme između objave natječaja i potpisivanje ugovora s udrugama.
 
 

Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i zaštita zdravlja
 
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
 
Ispred Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Dunja Skoko-Poljak, dr.med. iz Uprave za medicinske poslove i dr.sc. Mirjana Znaor iz Uprave za socijalnu skrb pojasnile su kako planiraju objaviti javni poziv za projekte udruga u travnju 2011.
 
Prezentacija
 
Pitanja:
 • Može li udruga HVIDR-a (karate klub) koja radi direktno s osobama s invaliditetom dobiti potporu Ministarstva?
Ne, za HVIDR-e je zaduženo drugo ministarstvo.
 • Može li se Savez udruga osoba s invaliditetom SOIH javiti u područje zdravstva?
Potpore su razdijeljene u tri područja: zdravstvo, osobe s invaliditetom i humanitarno djelovanje. Jedna udruga može se javiti u najviše dva područja. 
 • Udruga je dobila prostor Grada Zagreba. Mogu li dobiti sredstva za uređenje prostora?
Ne mogu dobiti zasebno sredstva za uređenje prostora, ali može biti sastavni dio projekta. 
 • Donja granica iznosa sredstava je bila 300 tisuća kuna, što je možda previše. Hoće li se to mijenjati?
Hoće, ove godine će minimalni iznos potpore biti 200 tisuća kuna. 
 • Postoji li mogućnost da se smanji količina dokumentacije?
Ne, količina dokumentacije se neće smanjivati. Za apliciranje na programe EU fondova znatno je opsežnija dokumentacija, a intencija je da se pripreme udruge na podnošenje svojih prijava na natječaje EU. Nastojat će se olakšati udrugama uvodeći elektronički način prijava, vodeći računa o tehničkim mogućnostima nekih udruga.
 • Radi se o ugovoru o radu. Što je bruto-1, a što bruto-2?
Udruge moraju uskladiti svoje računovodstvo s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija. Bruto-1 je visina bruto plaće sa porezima i doprinosima koji se plaćaju iz plaće prema stručnoj spremi kao i dosad, a bruto-2 je plaća uvećana za 17,3% za doprinose na plaću koji se plaćaju na teret poslodavca. 
 • Kad će stići prva rata za drugu godinu provedbe programa.
Nakon dostave izvješća o provedbi programa na vrijeme, udruge mogu očekivati novu uplatu.
 
Komentar:
 • Ove godine udruge su očekivale osjetno smanjenje sredstava namijenjenih za ove potrebe, a naročito nakon donošenja Uredbe o raspodjeli sredstava od igara na sreću, što se nije dogodila te se zahvaljuju Ministarstvu.
 
 
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
 
Željka Grbac predstavila je Natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti namijenjen osobama s invaliditetom koji je u tijeku i otvoren je do 11. travnja 2011.
 
Prezentacija
 
Pitanja:
 • Prema projektu moraju surađivati s ostalim udrugama te procjenjuju da će imati više putnih troškova? Je li visina putnih troškova limitirana?
Visina putnih troškova nije limitirana. Moraju opravdanost troškova dobro obrazložiti.
 • Tumačima i prevoditeljima je isplaćena plaća u nižem iznosu nego što je sada. Može li se isplatiti razlika?
Ne,  plaća se ne može isplaćivati unatrag.
 • Imaju voditeljicu plaćenu preko javnih radova u dijelu od 25%. Može li se i dalje nastaviti s tim postotkom?
Da. 
 • Kod objave natječaja Ministarstvo ne stavi datum dokad je natječaj otvoren, što stvara zabunu?
Ne mogu staviti krajnji datum zato što ne mogu znati datum objave u javnim glasilima. 
 • Kako prikazati rad volontera?
U narativnom obrascu postoji za volontere posebna rubrika, a u obrascu proračuna mogu dodati trošak volontera kao posebnu stavku. Troškovi se mogu razraditi i na zasebnom papiru.
 • S obzirom da je minimalni iznos potpore 40 tisuća kuna, može li se iz toga platiti edukacija i zapošljavanje jedne osobe?
Može, ali mogu se udružiti s više udruga, kako bi olakšali djelovanje. 
 • Imaju svu dokumentaciju spremnu, ali nemaju Izvadak iz Registra udruga, jer izdavanje dugo traje (u nekim uredima opće uprave), a sam izvadak košta 40,00 kuna, a ne izdaju račun. Zar se ne bi mogao skinuti s interneta?
Dovoljno je priložiti dokaz da je izvadak zatražen, te se u tom slučaju izvadak može dostaviti i naknadno. Izliste s interneta ne prihvaća se kao relevantan dokaz.
 
 
 
Demokratizacija i razvoj civilnoga društva
 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
 
Cvjetana Plavša-Matić upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva pojasnila je da će Kalendar objave natječaja biti objavljen u svibnju 2011. i predstavljen u regijama, a natječaji su obično u drugoj polovini kolovoza (2011.) za projekte koji će se financirati u sljedećoj godini (2012.). Planirani iznos za potpore je 28,5 mil. kuna, iz dijela prihoda od igara na sreću.
 
Prezentacija
 
Pitanja:
 • Imaju li se pravo za institucionalnu potporu javiti udruge osoba s invaliditetom?
Ne. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti se bavi ovom vrstom potpora, a možda se mogu natjecati za sredstva jedinica lokalne samouprave.
 •  Isključuje li traženje sredstava u jednom programskom području ostala područja?
Ne, ali je ukupni iznos ograničavajući: 380 tisuća kuna putem Programa dodjele financijskih sredstava (natječaji) te 150 tisuća kuna preko prijave na poziv za iskaz interesa za suradnju. 
 • Vezano uz program samofinanciranja: kakvi su treninzi, savjetovanja?
Vezano uz promoviranje neprofitnog, socijalnog poduzetništva prošle godine počela je suradnja s British Council-om koji ima kvalitetne predavače te su održana dva seminara i tri radionice. Planira se isto učiniti i ove godine, ali s našim trenerima koji su surađivali s BC-om. Svi koji imaju institucionalnu podršku mogu očekivati poziv za sastanak radi daljnjeg dogovora, a pet regionalnih mreža i dalje pružaju besplatne usluge informiranja, savjetovanja i izobrazbe.
 
 
Petak, 01. travnja 2011.
 
 
 
Sufinaciranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2011.
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
 
Marina Buza-Vidas iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske pojasnila je da je ove godine prema Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu Ured za udruge korisnik dijela sredstava od igara na sreću koja su namijenjena za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa EU za 2011. godinu. Nacrt pravila za sufinanciranje nalazi se na internetskoj stranici Ureda za udruge na koje se mogu dati primjedbe, dopune i prijedlozi do 1. travnja 2011. Nakon usvajanja Pravila za sufinanciranje, javni poziv bit će otvoren do kraja godine.
 
Prezentacija
 
Pitanja: 
 • Udruga iz Hrvatske je partner u provedbi Višekorisničkog  IPA programa, čiji nositelj je također udruga iz Hrvatske. Mogu li se i partner i nositelj prijaviti za postotak sufinaciranja koji se odnosi na dio sredstava namijenjenom korištenju u Hrvatskoj, ili bi se trebala prijaviti samo organizacija koja je nositelj.
Morat ćemo se konzultirati s TDU nadležnim za provedbu ovog programa oko specifičnosti ovog slučaja, i naknadno dati provjerenu informaciju. 
 • Navedeno je da se projekt mora provoditi u 2011. najmanje 6 mjeseci, a cijeli projekt je u trajanju kraćem od godine dana.
Došlo je do nove formulacije ovog pravila te stoji da se projekt ili provodi tijekom 6 mjeseci u 2011. godini, ili da trajanje projekta u 2011. obuhvaća veći dio vremena predviđenog za provedbu projekta (npr. projekt koji se u 2011. provodi tijekom 5 mjeseci, a tijekom 2012. će se provoditi tijekom 3 mjeseca). 
 • Zašto je tako teško napraviti projekciju troškova ako je jedan od partnera u Hrvatskoj te zašto je postotak sufinanciranja manji za Prekograničnu suradnju?
Ovo je pilot faza te se ostavlja prostor do kraja godine kako bi se vidjelo kakve će biti potrebe odnosno iznos ukupnih zahtjeva. U fazi natječaja teško je predvidjeti broj partnera na projektima koji će se ugovarati te koji je njihov financijski udio u projektu, a još jedan od razloga je izbjegavanje dodatnog administriranja (jer bi se pri zahtjevu za financiranje trebali tražiti podaci koji se uglavnom ne specificiraju pri prijavi donatoru). 
 • Mogu li se od Ureda za udruge dobiti informacije o određenim programima EU?
Ured za udruge nema kapaciteta pružati svima pojedinačne informacije, ali se organiziraju radionice za I. komponentu programa IPA i program Europa za građane, a sve ostale informacije o programima dostupnima udrugama u RH nastoje se objavljivati na internetskoj stranici www.uzuvrh.hr
 • Postoji potreba za pred-financiranjem, tj. program se provodi, a prva sredstva iz fondova EU nisu proslijeđena na račun. Mogu li se sredstva dobiti i za svrhu uvjetno rečeno kreditiranja?
Ne. Ovo je samo sufinanciranje, a 100% ugovoreni iznos sufinanciranja će se platiti u roku 45 dana od donošenja Odluke o sufinanciranju odnosno čim sredstva budu raspoloživa na proračunskoj stavci. 
 • Odnosi li se sufinanciranje na udruge i programe koji se provode u Hrvatskoj preko njihovih međunarodnih organizacija.
Ne, samo za udruge u Hrvatskoj.
 
 
Zaštita potrošača
 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 
Ruža Meker iz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva pojasnila je da planiraju raspisati natječaj u kategoriji zaštite potrošača krajem travnja ili početkom svibnja 2011., a cilj je podizanje razine javne svijesti o potrebi zaštite potrošača u područjima koja uređuju njihova prava (javne usluge, zdravstvene usluge, sigurnost i kakvoća hrane, sigurnost proizvoda, financijske, osiguravateljske i usluge bankarstva i dr.)
 
Prezentacija
 
Pitanje:
 • Osobe koje se bave nordijskim hodanjem kupili su štapove za tu vrstu hodanja, ali se ispostavilo da ti štapovi nisu namijenjeni za tu svrhu. U trgovini (dućanu) nemaju štapova te vrste, ali niti ne vraćaju novac, već se može zamijeniti za nešto drugo. Dakle, kad je prodan neodgovarajući proizvod, što u tom slučaju?
Moguće je i to riješiti. Neka se jave Ministarstvu.
 
 
Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladeži
 
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
 
Martina Štabi iz Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Odjel za djecu i mladež, pojasnila je da Ministarstvo ima otvoren natječaj do 11. travnja 2011. za udruge koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu, a neki su natječaji već zatvoreni. Klubovi mladih mogu prijaviti samo jedan projekt i prvi puta osiguravaju plaću voditelju kluba. Međunarodna godina mladih traje od 12. kolovoza 2010. do 11. kolovoza 2011., a mladi se računaju od 15 do 30 godina.
 
Prezentacija
 
Pitanja:
 • Koja je procedura i postoji li mogućnost naknadne izmjene voditelja kluba?
Sve izmjene su moguće uz odobrenje Ministarstva. 
 • Zašto u obrascima nema obveze vođenja evidencije rada volontera?
Imat će u vidu, ali ne zna koliko će to biti opterećenje za provoditelje. Mogu i sada priložiti takvu evidenciju. 
 • Ne bave se isključivo mladima, ali je većina članova mladež. Mogu li sudjelovati u natječajima?
U statutu mora biti naveden rad s mladima i projekt mora biti usmjeren mladima.
 • Je li moguće natječaj raspisati ranije?
Natječaj je vezan uz donošenje Uredbe o rasporedu sredstava dijela prihoda od igara na sreću, a ove godine je donesena kasno.
 


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 
Liljana Zahrastnik Žužul iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pojasnila je da Ministarstvo raspisuje natječaj za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2011./2012., a odnosi se na školsku (nastavnu) godinu te je provedba smanjena za tri mjeseca. Obično je otvoren tijekom svibnja.
 
Prezentacija
 
Pitanja:
 • Aplicirali su i projekt im je prošao, ali jako dugo nisu znali rezultate. Bez obzira na isplatu sredstava, trebali biti znati rezultate.
Kad je Odluka objavljena, mogu računati da će sredstva biti isplaćena, iako ugovor još nije potpisan. 
 • Imaju li projekt namijenjen djeci o zaštiti potrošača?
Da, postoji projekt zaštite djece, korisnika mobilne telefonije. 
 • Imaju li zakonsku obvezu da određuju gornju granicu iznosa potpore (previsoka je)?
Tendencija je da se potpore daju u zatraženim svotama, uz realan troškovnik. Gube se bodovi na ocjeni projekta ukoliko troškovi nisu realno planirani.
 
 
Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske
 
Nataša Vukičević iz Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske pojasnila je da Ured raspisuje natječaj krajem tekuće godine za sljedeću godinu. U 2011. financirali su se projekti koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rješavanja postojećih problema u području resocijalizacije ovisnika o drogama, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine. S udrugama s kojima surađuju imaju info dane u prosincu.
 
Prezentacija
 
 
Zaštita okoliša i druga područja
 
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 
Jasmina Serdar iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pojasnila je da je Ministarstvo ove godine objavilo natječaj za zaštitu okoliša i prostora koji je već zatvoren sredinom ožujka 2011. te je postupak ocjenjivanja projekata u tijeku. 2010. godine nisu raspisivali natječaj zbog nedostatka financijskih sredstava u proračunu.
 
Prezentacija
 
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 
Vesna Cetin Krnjević i Irena Dubravec iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predstavile su natječaj koji je Fond raspisao prošle godine i koji je zatvoren tijekom rujna 2010., a ove godine se očekuje donošenje odluke o projektima koji će biti financirani prema tom natječaju te u 2011. nisu planirali raspisivati natječaje. S obzirom na uočenu nedostatnu informiranost o energetskoj učinkovitosti i alternativnim izvorima energije, potrebno je vršiti edukaciju, ostvariti suradnju s drugim udrugama, institucijama, jedinicama lokalne i područne samouprave.
 
Prezentacija
 
Pitanje:
 • Udruga priprema CD na temu kako od malih nogu razviti dobar odnos prema životinjama i prirodi. Gdje bi se mogli uklopiti u vezi natječaja?
Mogla bi ih sufinancirati različita tijela, možda bi mogli aplicirati na programe EU, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima edukacijski program djece i mladih …
 
Obavijest:
 • Udruga stanara - suvlasnika stambenih zgrada, izdala je priručnik za kvalitetno stanovanje u urbanoj sredini pod nazivom 'Korisni savjeti za stanovanje'. Tekstovi su podijeljeni u tematske cjeline, koje suvlasnike u zgradama upoznaju sa svim segmentima življenja u takvim zajednicama – od njihovih prava i obveza do toga kako zdravije i ugodnije živjeti, ne samo u takvim zajednicama, nego i u urbanoj sredini općenito. Fond financira zahvate na zgradama, na osnovu natječaja za fizičke osobe koje raspiše jedinica lokalne i područne samouprave.
 
Ministarstvo turizma
 
Dajana Marin iz Ministarstva turizma pojasnila je da Ministarstvo za ovu godinu nije još raspisalo natječaj, a u planu je natječaj za osam programa. Na sve njihove natječaje mogu se javiti i udruge, dok je Program sufinanciranja programa i projekata strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u području turizma namijenjen samo udrugama. Novost je kod načina dodjele sredstava uz zadužnicu kao ovršnu ispravu, što garantira namjensko trošenje sredstava potpore.
 
Letak
 
Pitanje: 
 • Članovi udruge tijekom godine putuju. Mogu li dobiti dotacije za svoje aktivnosti.
Ne, potpore se daju za opće dobro, ne u korist članova udruge.
 
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 
Ljubica Ajduković Ugarković iz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pojasnila je da će i ove godine raspisati natječaj - pomoć civilnom sektoru na otocima u cilju održivog razvoja otoka u visini od 500 tisuća kuna, a natječaj se planira objaviti u travnju 2011. Na natječaj se mogu prijaviti isključivo udruge koje imaju sjedište na hrvatskim otocima, s najviše dva projekta, a maksimalni iznosa potpore je 30 tisuća kuna.
 
Letak
 
 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
 
Niko Čubela iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja obavijestio je da je Ministarstvo objavilo javni poziv za prijavu skupova/manifestacija za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija koji je otvoren do 12. kolovoza 2011.
Ivan Ciprijan predstavio je LEADER program u Republici Hrvatskoj. IPARD je novi pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova V. komponenta Ruralni razvoj. Kroz IPARD program u Republici Hrvatskoj korisnicima je dostupno oko 172 mil. eura potpore.
 
Prezentacija
 
Pitanja:
 • Koliko u Hrvatskoj ima osnovanih LAG-ova i može li se kopirati iz zemalja Europske unije?
Trenutno ima 10-15 registriranih LAG-ova, a u inicijalnoj fazi ili su već zaživjeli ukupno 25. Ne može se kopirati iz drugih zemalja, ali postoji regulativa EK. LEADER će dobiti ulogu nakon ulaska Hrvatske u EU kad će LAG imati svoj alocirani proračun prema kojem će djelovati uz strateške dokumente LAG-a. Sva ruralna područja su predviđena za LAG-ove. Ministarstvo nema dovoljno ljudskih resursa za posao koji treba odraditi, ali je osnovana i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja će se baviti i ovim aktivnostima. 
 • U upravnom tijelu LAG-a 50% članova su predstavnici udruga. Udruge imaju svoje interese, a LAG svoje. Kako to pomiriti?
Kompromis je jedino rješenje.


Pisane vijesti