Održani Info dani 2018. o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva

 • Slika
 • Slika
 • Slika

Devetu godinu za redom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječaji koje će ministarstva, Vladini uredi i druge javne institucije raspisivati u 2018. godini za financiranje projekata i programa udruga.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je u suradnji s tijelima državne uprave, Uredima Vlade RH te javnim institucijama – davateljima financijskih potpora – 21. i 22. veljače 2018. godine u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i fondova EU za 2018. godinu.

Devetu godinu za redom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječaji koje će ministarstva, Vladini uredi i druge javne institucije raspisivati u 2018. godini za financiranje projekata i programa udruga.

Tijekom čitavog događanja bio je omogućen prijenos uživo kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih udruga izvan Zagreba, a zainteresirani su mogli direktno putem maila postavljati pitanja te se na taj način aktivno uključiti u raspravu.

Interes za Info dane i ove je godine bio velik, a događanju je u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i putem Interneta prisustvovalo više od sto sudionika. Ovim putem zahvaljujemo svim zainteresiranima koji su nas pratili neposredno ili putem Interneta.

U nastavku možete pronaći poveznice na prezentacije pojedinih tijela, odnosno tema, kao i snimku samog događanja.

Video snimke 1. dan (21. veljače 2018.):
1. dio 
2. dio 

Video snimke 2. dan (22. veljače 2018.): 
1. dio
2. dio1. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, promicanje znanosti, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece te podrška obitelji
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Agencija za mobilnost i programe EU
 • Erasmus+: Ključna aktivnost 1 - Mobilnost pojedinaca u području mladih
 • Erasmus+: Ključna aktivnost 2 - Strateška partnerstva u području mladih
 • Erasmus+: Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika - Strukturirani dijalog u području mladih
 
2. Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i razvoj volonterstva
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • poticaji poslodavcima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
 
3. Skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata (ESF)
 • program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - Faza 3 (ESF)

4. Kultura
 
Ministarstvo kulture
Zaklada „Kultura nova“
 • osmišljavanje i priprema novih programa/projekata
 • razvojna podrška za organizacije – jednogodišnja i višegodišnja podrška
 • osmišljavanje i priprema novih programa/projekata
 • razvoj novih umjetničkih ideja
 • razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj – jednogodišnja i višegodišnja podrška
 • razvoj suradničkih platformi u Europi – jednogodišnja i višegodišnja podrška
 • podrška za razvoj publike
 • podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje
Agencija za elektroničke medije
 • dodjela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
 • prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata/ seminara /konferencija/radionica/predavanja/ istraživanja na temu promicanja medijske pismenosti
 
5. Sufinanciranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2018.
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
 • Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu
 
6. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva te dodjela institucionalnih podrški
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu
 • Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju - faza I
 • Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a I lokalne zajednice
 • Suradnja OCD-a i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja- faza I
 • osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj (faza I) - Švicarski instrument
 • osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj - Švicarski instrument
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
 • dodjela institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga
 • Natječaj za građanske akcije "Naš doprinos zajednici"
 • Natječaj za projekte razvoja lokalne zajednice "Društveni kapital zajednice"
 • Poziv za iskaz interesa za suradnju u području razmjene znanja "Znanje bez granica" (A,B,C)
 • Poziv za iskaz interesa u području inicijalne programske suradnje
 
7. Zaštita zdravlja, borba protiv ovisnosti i pružanje pravne pomoći
 
Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH
Objedinjeni natječaj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstva zdravstva za provedbu projekata u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga
 • Projekti Prevencija ovisnosti:
 • PI.A Projekti prevencije ovisnosti ( univerzalne, selektivne i indicirane) te strategije okruženja
 • PI.B Projekti za sigurnija noćna okruženja
 • PI.C Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)
 • Projekti resocijalizacije ovisnika
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • financiranje projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika za 2018. godinu i nastavak trogodišnjih programa
Ministarstvo pravosuđa
 • financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći
 • osiguranje pružanja podrške žrtvama i svjedocima uspostavom krovne organizacije ili partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima
 
8. Zaštita i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i zaštita potrošača
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
 • financijska podrška za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2018. godinu
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • financijska podrška za provedbu projekta savjetovanja potrošača u 2018. godini
 
9. Sport
 
Središnji državni ured za šport
 • sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja za 2018.
 • uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti  i osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport
 
10. Međunarodna razvojna suradnja te programi za Hrvate u inozemstvu
 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 • financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu
 • Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine
 • Javni natječaj za prijavu programa i projekata organizacija hrvatskog iseljeništva
 • financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2018. godinu
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 
11. Potpora razvoju ruralnih područja, otoka i područja od posebne državne skrbi
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 • Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2018. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
 • Natječaj za provedbu podmjere 19.3 "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a", tip operacija 19.3.1. "Priprema aktivnosti projekta suradnje" i 19.3.2. "Provedba aktivnosti projekta suradnje" - EU fondovi
 
12. Zaštita okoliša
 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
 • financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2018.
 
13. Sigurnost i civilna zaštita
 
Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području RH za 2018. godinu
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
 • Jačanje spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite


Pisane vijesti