Udruga GONG dobila sredstva Operativne potpore u sklopu programa Europa za građane

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Operativna potpora se dodjeljuje organizacijama u obliku okvirnih partnerstva na tri godine (2018-2020), a koje se bave ciljevima od općeg interesa Europske unije.

Na natječaju Operativne potpore Strukturna podrška europskim think-do- tanks i organizacijama civilnog društva na europskoj razini, kojeg je u sklopu programa Europa za građane raspisala Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), udruga GONG je u Cjelini 2 – Demokratska i građanska participacija dobila operativnu potporu u iznosu 198,094.40 EUR.

GONG je organizacija civilnog društva usmjerena unaprjeđenju demokratskih procesa i institucija te demokratske političke kulture, kao i poticanju aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana u političkim procesima, koja u Hrvatskoj djeluje od 1997. godine.

GONG će se sredstva Operativne potpore koristiti za daljnji razvoj digitalne demokracije u Hrvatskoj, ne samo u odnosu na ostvarenje prava građana na pristup informacijama, nego s fokusom na pravovremeni pristup potpunim i točnim podacima u otvorenim formatima, poput primjerice stvaranja baze podataka o politički izloženim osobama u Hrvatskoj „Mozaik veza“ te otvaranjem rasprava o otvorenim podacima na konferencijama povodom Dana otvorenih podataka koja se održava u Srcu od 2. do 4. ožujka 2018.

Nadalje, GONG će nastaviti raditi na promoviranju zakonskog uređenja lobiranja u Hrvatskoj kako bi se osiguralo stvaranje informacija o lobističkim aktivnostima, kao i o djelovanju tijela javne vlasti kroz radne skupine ili sastanke dužnosnika s lobistima. K tome, GONG će nastaviti zagovarati objavljivanje registra stvarnih vlasnika tvrtki koje posluju u Hrvatskoj te usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim koje planira uvesti otvorene registre u cijeloj EU. GONG će nastaviti promovirati istraživanja javnih politika, posebno onih koje imaju direktan utjecaj na otvorenost, transparentnost i participativnost vlasti, kao i provjeravanje činjenica koje političari iznose u javnosti kroz su-izdavaštvo nad Faktografom, specijaliziranim news portalom za provjeravanje činjenica.

Posebnu pažnju GONG će nastaviti davati razvoju političke pismenosti u Hrvatskoj, kroz sudjelovanje u procesima oblikovanja javnih politika (npr. kurikularna reforma), kao i kroz neformalne edukativne programe namijenjene nastavnicima koji mogu provoditi građanski odgoj i obrazovanje u školama, kao i građanskim inicijativama.

Konačno, GONG će nastaviti razvijati suradnje i razmjene iskustava s organizacijama za ljudska prava koje djeluju u Europskoj uniji te koje u regiji prate prilagođavanje vlastitih zemalja uvjetima za članstvo u EU u odnosu na pregovaračka poglavlja 23 i 24.
Pisane vijesti