"Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj"

Slika /slike/achievement-agreement-arms-1068523.jpg

Ured za udruge objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj" je unaprijediti ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva.

Specifični ciljevi Poziva su:

  • doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i unaprijediti kvalitetu života kroz razmjenu znanja i iskustava;
  • osnažiti partnerstva hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva;
  • doprinijeti povećanju lokalnih (administrativnih, organizacijskih i suradničkih) kapaciteta za upravljanje lokalnim ekonomskim i društvenim razvojem.

Za financiranje projekata u sklopu ovog natječaja raspoloživ je iznos od 12.300.000,00 kuna.

Financirat će se dvije grupe aktivnosti. Prva grupa se odnosi na suradnju između dviju država u područjima koja su važna za održivi razvoj lokalne zajednice, a druga grupa se odnosi na suradnju između dviju država u području sigurnosti na cestama. Za aktivnosti unutar grupe 1 izdvojit će se 8.800.000,00 kn, a za aktivnosti unutar grupe 2 izdvojit će se 3.500.000,00 kn.
 
Projekti se mogu financirati u iznosu od najviše 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su potencijalni prijavitelji i partneri dužni osigurati sufinanciranje preostalih 10% iz vlastitih sredstva.

Rok za podnošenje projektnih projedloga je 1. listopada 2018.

Projektni prijedlozi se dostavljaju na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ured za udruge održat će informativne radionice za potencijalne prijavitelje, a informacije o vremenu i mjestu održavanja bit će objavljenje na mrežnim stranicama Ureda.

Natječajna dokumentacija:

Upute za prijavitelje (na hrvatskom jeziku)
Upute za prijavitelje (na engleskom jeziku)

Obrazac opisa projekta (na hrvatskom jeziku)
Obrazac opisa projekta (na engleskom jeziku)

Obrazac proračuna projekta (na hrvatskom jeziku)
Obrazac proračuna projekta (na engleskom jeziku)

Izjava prijavitelja o istinitosti podataka i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu (na hrvatskom jeziku)
Izjava prijavitelja o istinitosti podataka i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu (na engleskom jeziku)

Izjava partnera o istinitosti podataka i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu (na hrvatskom jeziku)
Izjava partnera o istinitosti podataka i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu (na engleskom jeziku)

Naknadna dostava:

Izjava prijavitelja o izbjegavanju dvostrukog financiranja (na hrvatskom jeziku)
Izjava prijavitelja o izbjegavanju dvostrukog financiranja (na engleskom jeziku)

Izjava partnera o izbjegavanju dvostrukog financiranja (na hrvatskom jeziku)
Izjava partnera o izbjegavanju dvostrukog financiranja (na engleskom jeziku)


Ogledni obrasci:
Posebni uvjeti ugovora o financiranju
Obrazac financijskog izvještaja 
Obrazac šestomjesečnog izvještaja
Obrazac zahtjeva za nadoknadom sredstava
Obrazac završnog izvještaja 
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici ZOJN


VAŽNO!  Dana 5. travnja 2019. godine objavljen je ispravljeni obrazac zahtjeva za nadoknadom sredstava zbog nadopune podataka.

VAŽNO! 21. rujna 2018. objavljen je ispravljeni obrazac Izjave partnera o istinitosti podataka na hrvatskom i engleskom jeziku. Ispravke su označene u dokumentu crvenom bojom.
NAPOMENA: Projektni prijedlozi koji budu sadržavali staru verziju obrasca neće biti odbačeni.


 
Odgovori na pitanja pristigla putem e-pošte do 16. srpnja 2018.

Odgovori na pitanja pristigla putem e-pošte do 22. kolovoza 2018.

Odgovor na pitanje pristiglo do 3. rujna 2018.

Odgovori na pitanja pristigla do 24. rujna 2018.


Pisane vijesti | Švicarsko-hrvatski program suradnje