Poziv na konferenciju „Budućnost civilnoga društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama"

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/shutterstock_285998729_cr.jpg

Konferencija će se održati u sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2019.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske već tradicionalno organizira Dane otvorenih vrata udruga koje se ove godine odvijaju u razdoblju od 16. do 18. svibnja 2019. Kako bi građanima približile svoje programe i aktivnosti, udruge širom Hrvatske organizirale su brojne kreativne radionice, predavanja, predstave, akcije te na inovativne načine predstavile svoje društveno korisne projekte i programe, ali i mogućnosti uključivanja građana u volonterske programe.

U sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2019., 16. i 17. svibnja 2019., Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira konferenciju „Budućnost civilnoga društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama“. Cilj je u okviru konferencije problematizirati aktualne oblike organiziranja građana, posebno mladih te promišljati načine većeg motiviranja i mobiliziranja građana za teme od interesa za opće dobro. Razmatrat će se i uloga javnih institucija i javnih izvora financiranja u aktivnom doprinosu građana društvenim promjenama, a problematizirat će se i mogućnosti uključivanja civilnog društva u aktivnosti organizirane u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU.

Na konferenciju se možete prijaviti popunjavanjem prijavnice.

Program konferencije dostupan je ovdje.

Prijavljena događanja za DOVU 2019 možete predraživati na Udrugeinfo. 

Najave