Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Rok za dostavu kandidatura je srijeda 17. travnja 2019.

Temeljem članka 10. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13) 6. lipnja 2014. Hrvatski sabor osnovao je Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, središnje tijelo Republike Hrvatske za razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira koje procjenjuje, vrednuje i usklađuje javne politike, kao što su politike obrazovanja, zapošljavanja, cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i regionalnog razvoja, prati i vrednuje učinke HKO-a i pojedinih kvalifikacija, te daje preporuke o poboljšanjima u povezivanju obrazovanja i potreba tržišta rada.
Sukladno stavcima 4. i 5. članka 10. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 64/18) predsjednika i članove Nacionalnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na mandat od 5 godina. Dosadašnjim članovima mandat ističe u lipnju 2019.
Člankom 10. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru definirano je da u radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala kao član sudjeluje i jedan predstavnik organizacija civilnoga društva na prijedlog tijela nadležnog za koordinaciju suradnje s organizacijama civilnoga društva.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.
Rok za dostavu kandidatura je srijeda 17. travnja 2019.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.    

Obrazac

Pisane vijesti