Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana i zamjenika člana Povjerenstva za žalbe Vlade Republike Hrvatske

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Rok za dostavu kandidatura je četvrtak 7. prosinca

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je Odlukom od 23. listopada 2017. godine osnovalo Povjerenstvo za civilnu službu radi rješavanja pitanja pričuvnika koji su se izjasnili za prigovor savjesti prilikom odaziva na poziv u ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane radi popune pričuvnog sastava Oružanih snaga  Republike Hrvatske, a sve u skladu sa Zakonom o civilnoj službi („Narodne novine“ br. 25/03).
Imenovano Povjerenstvo je prvostupanjsko tijelo koje rješava povodom zahtjeva pričuvnika o prigovoru savjesti.
U skladu s člankom 16. Zakona o civilnoj službi Vlada Republike Hrvatske dužna je imenovati Povjerenstvo za žalbe na prijedlog ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi na vrijeme od 4 godine kao drugostupanjsko tijelo koje odlučuje povodom žalbi protiv prvostupanjskih rješenja Povjerenstva za civilnu službu.
Povjerenstvo ima Predsjednika i 2 člana kojeg između ostalih čini i predstavnik organizacija civilnoga društva i njegov zamjenik.
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana i zamjenika člana Povjerenstva za žalbe.
Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.        

Pisane vijesti