Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Odbora HZN/TO 552, Društvena odgovornost

Slika /slike/shutterstock_165696095.jpg

Rok za dostavu kandidatura je petak 16. ožujka

Hrvatski zavod za norme (HZN) kao neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana je kao nacionalno normirno tijelo radi ostvarivanja ciljeva normizacija: povećanja razine sigurnosti proizvoda, postupaka i usluga, čuvanja zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša, osiguranja svrhovite upotrebe rada, materijala i energije, poboljšanja proizvode učinkovitosti, ograničenja raznolikosti, osiguranja spojivosti i zamjenjivosti  te otklanjanja tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.
Hrvatski zavod za norme predstavlja Republiku Hrvatsku kao punopravni član u Međunarodnoj organizaciji za normizaciju ISO (International Organization for Standardization), pri čemu se stručni rad HZN odvija u tehničkim odborima, pododborima i radnim skupinama.
U HZN-u od lipnja 2008. djeluje tehnički odbor HZN/TO 552, Društvena odgovornost koji je prihvatio i na hrvatski jezik preveo normu HRN ISO 26000:2010, Upute o društvenoj odgovornosti a u tijeku je prijevod norme HRN ISO 20400:2017, Održiva nabava – Upute (ISO 20400:2017) a razmatra se i potreba prevođenja HRN ISO 37001:2016, Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja –Zahtjevi s uputama za uporabu.
Dogovoreno je također da HZN/TO 552, Društvena odgovornost, proširi područje svog rada i prati rad međunarodnog odbora ISO/TC 309, Governance of organizations čiji će se rad odvijati kroz sljedeće radne skupine:
  • Communications and Engagement
  • Strategic Business Plan
  • Whistleblowing
  • Anti-bribery management systems
  • Compliance management systems
  • Guidance for the governance of organizations
 
S obzirom na široko područje rada odbora i njegov značaj za društvenu odgovornost članovi odbora HZN/TO 552 ukazali su na potrebu uključivanja predstavnika civilnoga društva u rad odbora. Predloženo je da u radu odbora sudjeluju 3 predstavnika organizacija civilnoga društva.
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana Odbora HZN/TO 552, Društvena odgovornost
Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.         

Pisane vijesti