Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Odbora za praćenje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." – područje: socijalna politika

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/shutterstock_165696095.jpg

Rok za dostavu kandidatura za člana Odbora za praćenje je utorak 10. ožujka.

Sukladno činjenici da je predstavnica organizacija civilnoga društva, članica Odbora za praćenje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." iz područja djelovanja: socijalna politika podnijela ostavku na članstvo u Odboru, potrebno je izabrati novog člana navedenog Odbora za praćenje.

Odbor za praćenje Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."  stalno je tijelo uspostavljeno s ciljem praćenja provedbe Programa i napretka u ostvarenju njegovih ciljeva uzimajući u obzir financijske podatke, zajedničke te specifične pokazatelje.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. uspostavilo je i predsjeda radom Odbora za praćenje te je odgovorno za provedbu svih aktivnosti u radu. Odbor za praćenje se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, tijela regionalne i lokalne samouprave, gospodarskih i socijalnih partnera, te predstavnika civilnog društva.
 
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana Odbora za praćenje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." iz područja djelovanja: socijalna politika.
Rok za dostavu kandidatura je utorak 10. ožujka.
 
Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.    

Obrazac za prijavu

Pisane vijesti