Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za članove Radne skupine za izradu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava za razdoblje od 2019. do 2024.

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Rok za dostavu kandidatura je utorak 23. travnja

Sukladno Odluci o osnivanju Radne skupine za izradu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava za razdoblje od 2019. do 2024. od 11. travnja 2019., predviđeno je da u radu Radne skupine sudjeluju dva predstavnika organizacija civilnoga društva koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava.

Izbor predstavnika organizacija civilnoga društva koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava, provest će se putem Savjeta za razvoj civilnoga društva, sukladno odredbama Poslovnika Savjeta kojima se uređuje postupak kandidiranja i izbora predstavnika organizacija civilnog društva u povjerenstva, savjetodavna ili radna tijela na zahtjev  tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih tijela javne vlasti.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za članove Radne skupine za izradu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava za razdoblje od 2019. do 2024.
Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.     

Pisane vijesti