Poziv na prijedlog kandidata za člana i zamjenike člana Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Rok za dostavu kandidatura je srijeda 5. srpnja.

Odredbom članka 17. Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela propisano je da o pravu na naknadu odlučuje Odbor za novčane naknade žrtvama kaznenih djela koji čine predsjednik i četiri člana. Predsjednik i svaki član Odbora imaju po dva zamjenika.
Nadalje sukladno stavku 3. istog članka jedan član Odbora i dva zamjenika člana Odbora su predstavnici civilnoga društva iz područja zaštite žrtava kaznenih djela.

Radom Odbora koordinira Ministarstvo pravosuđa, a budući da trenutnom sazivu Odbora ističe četverogodišnji mandat potrebno je izabrati nove članove te zamjenike.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana i dva zamjenika člana Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela. Predloženi kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete: odgovarajući sveučilišni diplomski studij i najmanje 5 godina radnog iskustva na svom stručnom području.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: nemanja.relic@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.   

Pisane vijesti