Poziv na sudjelovanje u javnom savjetovanju

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/službenica za info.jpg

Internetsko javno savjetovanje otvoreno je do 29. rujna 2021. godine.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske otvara javno savjetovanje o proračunu Ureda za udruge za  sljedeće proračunsko razdoblje.

Savjetovanje se radi temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna u cilju podupiranja načela transparentnosti, a kako bi se stvorili preduvjeti za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima. Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna preporuka je da ministarstva i ostali proračunski korisnici državnog proračuna osiguraju zainteresiranoj javnosti mogućnost on-line dostave komentara, preporuka i prijedloga, na usvojeni financijski plan 2021. – 2023., a kako bi se zaprimljeni komentari mogli razmotriti prilikom izrade financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024.

Poveznicu sa detaljnim uputama Ministarstva financija šaljemo u privitku https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/priprema-proracuna/147

U svrhu javnog savjetovanja o proračunu Ureda za udruge prilažemo poveznicu na važeći proračun https://narodne-novine.nn.hr/files/sluzbeni-dio/2021/69/NN-SL-2021-069-24.06.2021.pdf i poveznicu na Obrazac za savjetovanje https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna.docx te pozivamo zainteresiranu javnost na dostavu prijedloga.

Molimo da svi zainteresirani ispunjeni Obrazac za savjetovanje dostave na e-mail adresu zvonimir.abramovic@udruge.vlada.hr do 29. rujna 2021. godine.

Napominjemo kako je rok za dostavu prijedloga i komentara skraćen u odnosu na uobičajeno razdoblje za savjetovanje i to zbog rokova Ministarstva financija propisanih za dostavu konačnih planova proračunskih korisnika.
 

Pisane vijesti | Javne financije