Poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana i zamjenike člana Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/službenica za info.jpg

Rok za dostavu kandidatura je utorak, 21. rujna 2021.

Odredbom članka 17. st. 1. Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) propisano je da o pravu na naknadu odlučuje Odbor za novčane naknade žrtvama kaznenih djela koji čine predsjednik i četiri člana. Predsjednik i svaki član Odbora imaju po dva zamjenika. Sukladno st. 3. istog članka jedan član Odbora i njegova dva zamjenika su predstavnici civilnoga društva iz područja zaštite žrtava kaznenih djela. Člana Odbora i zamjenika člana Odbora sukladno članku 18. st. 1. Zakona imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

S obzirom na skorašnji istek mandata člana i zamjenika člana Odbora, potrebno je predložiti predstavnike organizacija civilnoga društva iz područja zaštite žrtava kaznenih djela za člana i dva zamjenika člana Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva iz područja zaštite žrtava kaznenih djela da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedloge kandidata za člana i dva zamjenika člana Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.

Rok za dostavu kandidatura je utorak, 21. rujna 2021.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

Pisane vijesti