Poziv za iskaz interesa za pridruživanje lokalnih jedinica Partnerstvu za otvorenu vlast

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/shutterstock_285998729_cr.jpg

Partnerstvo za otvorenu vlast objavilo je poziv za iskaz interesa za pridruživanje lokalnih jedinica Partnerstvu za otvorenu vlast, s rokom do 17. srpnja 2020.

Otvaranje lokalnih uprava sastavni je dio osiguravanja realizacije izvorne vizije i ciljeva Partnerstva za otvorenu vlast. Partnerstvo za otvorenu vlast prepoznaje ključnu ulogu koju lokalne samouprave imaju i činjenicu da gradovi, savezne države, regije, pokrajine, županije i druge razine lokalne (regionalne/područne) samouprave građanima pružaju ključne usluge za koje su potrebne učinkovite i odgovorne lokalne samouprave.

Posljedice pandemije COVID-19 u našim društvima će tek biti vidljive, ali jasno je da će suradnja, transparentnost i sudjelovanje građana biti temeljni stupovi budućeg oporavka. Upravo na lokalnoj razini hitne situacije zahtijevaju brzu akciju, nacionalnu i lokalnu suradnju i multisektorske pristupe.

Lokalni pilot program Partnerstva za otvorenu vlast pokazao je inspirirajuće inovacije i praktične rezultate, od borbe protiv nejednakosti u Austinu, Texasu u SAD-u, participativnog budžetiranja u Sekondi Takoradi u Gani, građanskog nadgledanja korupcije u državi Kaduna u Nigeriji, poboljšanja pristupa zdravstvenim uslugama u Buenos Airesu u Argentini, do uključivanja građana u kreiranje politika u Madridu, Španjolska.

U Partnerstvo je, uz 78 država, trenutno uključeno 20 lokalnih jedinica, a novoizabrani članovi morat će razviti i provesti akcijski plan, pratiti provedbu i izvještavati o napretku te sudjelovati u aktivnostima razmjene iskustava.

Partnerstvo za otvorenu vlast organizira informativne mrežne edukacije za sve zainteresirane:
16. lipnja 2020. - 7:00 CST/8: 00 EST/12: 00 GMT. Registrirajte se ovdje.
17. lipnja 2020. - 23:00 EST. Registrirajte se ovdje.

O prednostima članstva, kriterijima odabira, procesu prijave više informacije možete potražiti ovdje te u dokumentima u prilogu ove vijesti.

Pisane vijesti | Partnerstvo za otvorenu vlast