Javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2020. do 2022.

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/Fotka-pitanja.jpg

Savjetovanje je otvoreno do 1. srpnja 2020. godine. 

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. 

Republika Hrvatska pridružila se inicijativi u rujnu 2011. i time je preuzela obvezu izrade nacionalnih akcijskih planova. Do sada su uspješno provedeni Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2013. godine, te Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine, a u tijeku je provedba Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine (provodi se do 30. kolovoza 2020. godine).

U 2020. godini Vlada Republike Hrvatske dužna je izraditi novi Akcijski plan, za razdoblje od iduće dvije godine. S namjerom da su u postupak izrade Akcijskog plana ponovno ravnopravno uključe građani i civilno društvo, kao što je to bio slučaj i pri izradi dosadašnjih Akcijskih planova, otvara se javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

Na temelju zaprimljenih prijedloga, u narednom će periodu biti provedeni konzultativni sastanci s nadležnim tijelima državne uprave i članovima Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast te izrađen nacrt novog Akcijskog plana, o kojem će biti provedeno dodatno javno savjetovanje.

Savjetovanje je otvoreno do 1. srpnja 2020. godine i možete se uključiti ovdje

Pisane vijesti | Partnerstvo za otvorenu vlast