Poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva u Međuresornom povjerenstvu za djecu bez pratnje

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/službenica za info.jpg

Rok za dostavu kandidatura je utorak, 22. veljače 2022. godine.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2022. donijela Odluku o osnivanju Međuresornog povjerenstva za djecu bez pratnje.

U tu svrhu, sukladno traženju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike potrebno je predložiti predstavnike i zamjenike dviju organizacija civilnog društva radi imenovanja u Međuresorno povjerenstvo.

Molimo sve zainteresirane udruge da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedlog kandidata za člana Međuresornog povjerenstva. Temeljem glasanja članova Savjeta za razvoj civilnoga društva, Ured za udruge predložit će Ministarstvu dva predstavnika udruga i njihove zamjene s najvećim brojem glasova.

Napominjemo da kandidature trebaju zadovoljavati sljedeći kriterij:

  • Potencijalni kandidati moraju imati višegodišnje iskustvo u aktivnom sudjelovanju u zaštiti i ostvarivanju prava djece bez pratnje kroz aktivnost poput pružanje pravnog savjetovanja djeci bez pratnje, kao i pružanje pravne podrške posebnim skrbnicima, provedbu edukacija namijenjenih unaprjeđenju sustava skrbi za djecu bez pratnje, provedbu projekata usmjerenih na zaštitu ranjivih skupina osoba, dokazivo iskustvo u postupanjima s ciljem zaštite i ostvarenja prava djece bez pratnje na teritoriju Republike Hrvatske, te iskustvo članova u obnašanju dužnosti posebnog skrbnika za djecu bez pratnje.

Rok za dostavu kandidatura je utorak, 22. veljače 2022.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

Sukladno provedenom glasanju članova Savjeta za razvoj civilnoga društva o predloženim kandidatima, za predstavnike organizacija civilnoga društva u Međuresorno povjerenstvo za djecu bez pratnje predloženi su:
Članica: Danijela Stiplošek (Hrvatski Crveni križ) i
Zamjenik članice:  Stipe Ramljak (Hrvatski Crveni križ)
Članica: Dubravka Marušić (ADOPTA- udruga za potporu posvajanju)
Zamjenica članice: Anamarija Koren (ADOPTA- udruga za potporu posvajanju)
 
 Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja