Poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana i zamjenika člana Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/Fotka-pitanja.jpg

Rok za dostavu kandidatura je četvrtak, 8. travnja 2021.*

Na temelju Odluke Vlade RH o upoznavanju sa Zajedničkom izjavom o Konferenciji o budućnosti Europe te o osnivanju Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe, donesene na sjednici Vlade RH održanoj 18. ožujka 2021., osnovana je Radna skupina za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe.

Konferencija o budućnosti Europe predstavlja demokratsku platformu kojom se namjerava otvoriti novi prostor za raspravu s građanima i građankama u vezi s izazovima i prioritetima Europske unije. U njoj će moći sudjelovati europski građani i građanke iz svih društvenih skupina i dijelova Unije. Početak rada Konferencije namjerava se osigurati u najskorijoj budućnosti, kroz interaktivnu višejezičnu digitalnu platformu koju razvija Europska komisija, uz što su planirani središnji događaji na razini EU-a, ali i tematski događaji te nacionalni paneli građana u pojedinim državama članicama. Očekuje se angažman država članica EU-a u organizaciji i provedbi povezanih događaja te aktivnosti. 

Slijedom svega navedenog, potrebno je predložiti člana i zamjenika člana Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedloge kandidata za člana i zamjenika člana Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe.

Rok za dostavu kandidatura je četvrtak, 8. travnja 2021.*

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

* Rok je izmijenjen; izvorno je bio naznačen rok za dostavu kandidatura 6. travnja 2021.
 

Pisane vijesti