Poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Etičkog kodeksa za dužnosnike u izvršnoj vlasti

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Rok za dostavu kandidatura je utorak, 28. rujna 2021.

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti za razdoblje 2021. – 2026., kroz cilj C2.6. Sprječavanje i suzbijanje korupcije, predviđena je reformska mjera usvajanja kodeksa etike za saborske zastupnike i kodeksa etike za dužnosnike u izvršnoj vlasti s rokom izvršenja u prvom kvartalu 2023. godine. Kako bi se mjera uspješno provela, u Ministarstvu pravosuđa i uprave osniva se Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Etičkog kodeksa za dužnosnike u izvršnoj vlasti.

U tu svrhu, potrebno je predložiti predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Etičkog kodeksa za dužnosnike u izvršnoj vlasti.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedloge kandidata za člana Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Etičkog kodeksa za dužnosnike u izvršnoj vlasti.

Rok za dostavu kandidatura je utorak, 28. rujna 2021.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.
 
Sukladno provedenom glasanju članova Savjeta za razvoj civilnoga društva o predloženim kandidatima, za predstavnicu organizacija civilnoga društva u Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Etičkog kodeksa za dužnosnike u izvršnoj vlasti predložena je Ivana Bilić (3PSplit – Udruga za promicanje poduzetništva i cjeloživotno obrazovanje, Split). 


Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja