Poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Radne skupine za izradu nacrta Prijedloga Zakona o lobiranju

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/Fotka-pitanja.jpg

Rok za dostavu kandidatura je ponedjeljak, 7. lipnja 2021.

U tijeku je proces osnivanja Radne skupine za izradu nacrta Prijedloga Zakona o lobiranju za čiju je koordinaciju zaduženo Ministarstvo pravosuđa i uprave.

U tu svrhu, potrebno je predložiti predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Radne skupine za izradu nacrta Prijedloga Zakona o lobiranju.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedloge kandidata za člana Radne skupine za izradu nacrta Prijedloga Zakona o lobiranju.

Rok za dostavu kandidatura je ponedjeljak, 7. lipnja 2021.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.
 
Sukladno provedenom glasanju članova Savjeta za razvoj civilnoga društva o predloženim kandidatima, za člana Radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o lobiranju predložen je Ivan Šabić, predstavnik udruge Centar Društvenih Inovacija iz Zagreba.

Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja