Poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za članove i zamjenike članova Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/službenica za info.jpg

Rok za dostavu kandidatura je utorak, 27. travnja 2021.

Radna skupina za praćenje zločina iz mržnje, kao radno tijelo Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske zadužena je za koordinaciju prikupljanja podataka o zločinu iz mržnje, praćenje i analizu pojavnosti zločina iz mržnje, koordinaciju međuresorne suradnje u borbi protiv zločina iz mržnje te izradu preporuka za unaprjeđenje sustava borbe protiv zločina iz mržnje.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 8. travnja 2021. usvojen je zaključak kojim je prihvaćen Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje. Odredbom članka 16. stavka 1. Protokola propisano je da se Radna skupina za praćenje zločina iz mržnje sastoji od predstavnika tijela nadležnih za borbu protiv zločina iz mržnje, predstavnika akademske zajednice te predstavnika civilnog društva iz reda organizacija koje se bave praćenjem i suzbijanjem zločina iz mržnje, a koji se biraju putem Savjeta za razvoj civilnog društva. Organizacije civilnog društva prepoznate su kao ključni dionici u sustavu suzbijanja zločina iz mržnje te su do sada aktivno sudjelovale, kroz svoje predstavnike u radu navedene Radne skupine.

Slijedom svega navedenog, potrebno je predložiti pet (5) predstavnika organizacija civilnog društva i to iz svake organizacije po jednog člana i zamjenika člana Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske središnje je tijelo u Republici Hrvatskoj za prikupljanje, objedinjavanje i objavu podataka o zločinu iz mržnje, suradnju s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama koje djeluju na ovom području. Na temelju prikupljenih godišnjih podataka o zločinu iz mržnje i govoru mržnje razvidno je da su najugroženije skupine pripadnici srpske, romske i židovske nacionalne manjine te pripadnici LGBTIQ zajednice. Stoga će se prilikom izbora organizacija civilnog društva voditi računa o ovim okolnostima te izvršiti izbor na način da tri (3) organizacije predstavljaju gore navedene manjine, jedna (1) organizacija koja predstavlja LGBTIQ osobe i jedna (1) organizacija koja u svojem programu rada ima dugogodišnje iskustvo u području suzbijanja zločina iz mržnje.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedloge kandidata za člana i zamjenika člana Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje.

Rok za dostavu kandidatura je utorak, 27. travnja 2021.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

Pisane vijesti