Poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za članove Savjeta za ljudska prava

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/službenica za info.jpg

Rok za dostavu kandidatura je utorak, 28. prosinca 2021. godine.

Savjet za ljudska prava je je međuresorno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje je uspostavljeno sa zadaćom da Vladi Republike Hrvatske pomaže u nastojanjima da što konstruktivnije i efikasnije prepozna te reagira na izazove u području ljudskih prava, kako na nacionalnoj tako i na globalnoj razini.

Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za ljudska prava (Narodne novine, br. 136/21), u radu Savjeta sudjeluju tri predstavnika udruga i drugih organizacija civilnog društva koje su posvećene razvoju i promicanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, a koji se biraju na temelju javnog poziva putem Savjeta za razvoj civilnoga društva.

U tu svrhu, potrebno je predložiti tri predstavnika udruga i drugih organizacija civilnog društva te njihovih zamjenika.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge dostave prijedloge kandidata za člana Savjeta za ljudska prava.

Napominjemo da kandidature trebaju zadovoljavati sljedeće kriterije:

  • udruga ili druga organizacija civilnog društva , predlagateljica, djeluje u području zaštite i promocije ljudskih prava što je vidljivo u statutu udruge, odnosno druge organizacije civilnog društva
  • predloženi kandidati za člana (i zamjenika člana) imaju istaknute rezultate u području zaštite i promocije ljudskih prava, te u njemu djeluju najmanje pet godina, što je vidljivo iz obrasca za prijavu (životopisa)
  • pismo/pisma motivacije kandidata za člana i zamjenika člana (kandidat za člana i kandidat za zamjenika člana mogu napisati i potpisati zajedničko motivacijsko pismo ili svatko svoje) u kojem navode dosadašnja postignuća i djelovanje u području zaštite i promocije ljudskih prava te motivacija za sudjelovanje u radu Savjeta (maksimalno dvije stranice teksta).

Rok za dostavu kandidatura je utorak, 28. prosinca 2021.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

 Sukladno provedenom glasanju članova Savjeta za razvoj civilnoga društva o predloženim kandidatima, za predstavnike organizacija civilnoga društva u Savjet za ljudska prava predloženi su:
  1. Član: Emir Grbić (Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA) i zamjenica člana: Suzana Kunac (Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA)
  2. Član: Ivan Novosel (Kuća ljudskih prava Zagreb) i zamjenica člana: Tina Đaković (Kuća ljudskih prava Zagreb)
  3. Članica: Tamara Jovičić (Udruga IKS – Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota) i zamjenica članice: Gordana Paton (Udruga IKS – Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota)


Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja