Predlaganje kandidata u Partnersko vijeće statističkih regija

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

U skladu s člankom 21. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, potrebno je uputiti Vladi Republike Hrvatske na donošenje, prijedlog odluke o osnivanju Partnerskih vijeća statističkih regija.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u procesu je izrade Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske. U svrhu nastavka planiranih aktivnosti na izradi Strategije, a radi sudjelovanja u utvrđivanju prioriteta te predlaganja strateških projekata na razini statističkih regija te njihove provedbe i praćenja osniva se Partnersko vijeće statističkih regija.

Temeljem članka 9. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/15) u radu partnerskog vijeća statističke regije sudjeluju predstavnici tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te jedinica lokalne samouprave, regionalnih koordinatora, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva s područja statističke regije.
 
Shodno navedenome, potrebno je putem Savjeta za razvoj civilnoga društva imenovati predstavnika udruga koje djeluju u području zaštite okoliša ili održivog razvoja te predstavnika udruga mladih za člana Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske i člana Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske te njihove zamjene. Moguće je da ista osoba bude predstavnik oba partnerska vijeća ili da se za svako partnersko vijeće odrede dvije osobe.

Molimo sve zainteresirane da do 17. veljače 2016. putem obrazaca u privitku dostave svoje prijedloge. Prijedlozi se dostavljaju članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga iz pojedinih područja. Popis članova Savjeta pronađite ovdje.

O prijavljenim kandidatima, glasat će članovi Savjeta za razvoj civilnoga društva, a rezultati će biti objavljeni na web stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Obrazac za prijavu kandidata

Pisane vijesti