Predstavljanje programa Unije CERV & Kreativna Europa, 19. travnja 2023., u Supetru

Slika /slike/CERV_Supetar_photo.png

Desk Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija i Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Gradom Supetrom organiziraju predstavljanje programa Unije CERV & Kreativna Europa u Vatrogasnom domu u srijedu 19. travnja 2023. godine, Žedno Drage 43.

Centralizirani programi Unije namijenjeni su promicanju i zaštiti vrijednosti i temeljnih prava EU-i podršci AVu, kulturnim i kreativnim sektorima, a događanje će pružiti informacije o prilikama koje je moguće ostvariti u okviru navedenih programa Unije; o trenutno otvorenim ali i nadolazećim pozivima te inicijativama Programa; o načinima ostvarivanja međunarodnih partnerstava i umrežavanja; načinu prijave i dobrim praksama.

Sudionicima će se pružiti informacije o prilikama koje je moguće ostvariti, o trenutno otvorenim ali i nadolazećim pozivima te inicijativama u okviru samih programa; o načinima ostvarivanja međunarodnih partnerstava i umrežavanja, kreiranja projektnih prijedloga i načinu prijave.
 
GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI (CERV)
Centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme – CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti EU-a: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti, jednakosti, borbe protiv svih oblika nasilja, zajedničke europske povijesti i dobrog upravljanja. Njegov opći cilj je zaštita i promocija prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, kroz pružanje financijske podrške OCD-ima i drugim akterima u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti. Na taj način CERV nastoji potaknuti aktivno građansko i demokratsko sudjelovanje u cilju očuvanja i razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava koja se temelje na vladavini prava i uvažavanju različitosti. Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.
 
KREATIVNA EUROPA – KULTURA
Program je započeo 2014. godine kada su se dotadašnji samostalni programi Kultura i MEDIA, spojili u zajednički program pod nazivom Kreativna Europa. U programskom razdoblju 2021. – 2027. ukupni programski budžet iznosi EUR 21,4 mlrd, a raspodijeljen je na tri potprograma: MEDIA, Kultura i međusektorski. U novom razdoblju, Program se nadovezuje na nasljeđe koje proizlazi iz prijašnjih razdoblja te nastavlja poticati kulturne organizacije i institucije da steknu i razviju širu publiku, da se bave trenutnim društvenim pitanjima i podržavaju mlade umjetnike u nastajanju. Potprogram Kultura namijenjen je svim kulturnim i kreativnim sektorima u Europi, osim audiovizualnog (MEDIA potprogram) čiji je glavi cilj unaprijediti umjetničku i kulturnu suradnju na europskoj razini; poduprijeti stvaranje europskih djela; ojačati gospodarsku, socijalnu i vanjsku dimenziju europskih kulturnih i kreativnih sektora; pospješiti inovacije i mobilnost.
 
Za sudjelovanje na događanju obavezno je ispuniti online prijavnicu – https://forms.gle/UanMepEXyf6HRMwx6, najkasnije do 17. travnja 2023. godine do 12:00 sati.
 
Program događanja možete preuzeti na poveznici https://www.cerv.hr/vijesti/cerv-i-kreativna-europa-organiziraju-zajednicko-dogadanje-na-otoku-bracu/.

Najave | Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)