Predstavljen program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) u Samoboru

  • Slika /slike/CERV/Samobor4.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Predstavljanje se održalo u četvrtak, 3. ožujka 2022., u Centru za mlade – Bunker, a prisustvovalo je više od 50 sudionika.

Ured za udruge Vlade RH, kao nacionalna kontakt točka novog programa Unije „Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)“, u suradnji s Gradom Samoborom i Pučkim otvorenim učilištem Samobor, predstavio je u Samoboru mogućnosti financiranja za neprofitni sektor i jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave putem navedenog Programa u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Sudionike je uvodno pozdravila Petra Škrobot, gradonačelnica Grada Samobora, koja je zahvalila Uredu za udruge Vlade RH na održavanju predstavljanja u Samoboru te zaželjela uspjeh svim potencijalnim prijaviteljima na natječaje u okviru Programa.

Željka Markulin iz Ureda za udruge Vlade RH predstavila je Program, njegove ciljeve, tematska područja, trenutno otvorene pozive, kao i način prijave. Podsjećamo, CERV Program je najveći program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja te ima za cilj izgradnju još demokratskije Europe i podizanje svijesti građana/ki o pravima i vrijednostima sadržanima u temeljnim Ugovorima i Povelji EU o temeljnim pravima, pružajući financijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti. U financijskom razdoblju 2021. - 2027., predviđeni proračun CERV programa je 1.5 milijarde eura  i raspoređuje se na  4 tematske cjeline:
 
  1. Vrijednosti Unije (European Values strand) - promicanje temeljnih vrijednosti EU
  2. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost (Equality, Rights and Gender Equality strand) - promicanje jednakosti, prava i ravnopravnosti spolova
  3. Uključenost i sudjelovanje građana (Citizens engagement and participation strand) - promicanje zajedničke europske povijesti i aktivne građanske participacije - uključivanje građana u demokratski i politički život Unije
  4. Daphne strand - borba protiv svih oblika nasilja
 
Više informacija o CERV programu dostupno je putem poveznice u nastavku: https://udruge.gov.hr/program-unije-gradjani-jednakost-prava-i-vrijednosti-cerv-2021-2027/5368

Pisane vijesti | Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)