Predstojnik Ureda za udruge na Regionalnoj konferenciji o socijalnom i civilnom dijalogu u Sofiji

Predstojnik Ureda za udruge, dr.sc. Igor Vidačak, sudjelovao je na Regionalnoj konferenciji gospodarskih i socijalnih vijeća i srodnih institucija Jugoistočne Europe i Crnomorske regije pod nazivom Socijalni i civilni dijalog - Sredstva ostvarivanja demokratske tranzicije i jamstvo uspjeha partnerstva s EU i procesa pristupanja EU, koja se u organizaciji Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Gospodarskog i socijalnog vijeća Republike Bugarske održala 25. i 26. lipnja 2007. u Sofiji.

Na poziv organizatora, dr.sc. Vidačak održao je u uvodnom, plenarnom dijelu konferencije izlaganje o modelima savjetovanja između Vlade i organizacija civilnog društva i mogućnostima jačanja civilnog dijaloga u Hrvatskoj.

Među brojnim uvaženim gostima koji su sudjelovali na konferenciji bili su i predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, g. Dimitris Dimitriadis i predsjednik Nacionalne skupštine Republike Bugarske, g. Georgi Pirinski.

Pisane vijesti