Prihvaćeno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama organizacijama civilnoga društva u 2006.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 241. sjednici, održanoj 28. lipnja 2007. godine, prihvatila Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama organizacijama civilnoga društva u 2006. godini. U izradi Izvješća, osim Ureda za udruge, aktivno je sudjelovao Savjet za razvoj civilnoga društva svojim prijedlozima i primjedbama, kao i sva tijela državne uprave odnosno javne institucije - davatelji financijskih potpora.

Ukupno je dodijeljeno 321.636.823,06 kuna, a od toga iz državnog proračuna 144.806.928,14, iz sredstava od igara na sreću 174.585.420,52 kuna i iz sredstava djelatnosti Nacionalne zaklade 2.244.474,40 kuna.

Postupak izrade izvješća u predstojećim godinama bit će dodatno usklađen s odredbama Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga prihvaćenome u Hrvatskom saboru u veljači ove godine.

Više informacija:
www.vlada.hr

Pisane vijesti