Programi Unije CERV, Kreativna Europa - Kultura i ERASMUS+ predstavljeni u Slavonskom Brodu

 • Slika /slike/CERV/IMG-3160.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Ured za udruge Vlade RH, Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija i Agencija za mobilnost i programe EU predstavili su 23. studenog 2021. u prostoru Galerije Ružić u Slavonskom Brodu, mogućnosti financiranja za neprofitni i javni sektor kroz programe Unije.
 

Ured za udruge Vlade RH, Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija i Agencija za mobilnost i programe EU predstavili su 23. studenog 2021. u prostoru Galerije Ružić u Slavonskom Brodu, mogućnosti financiranja za neprofitni i javni sektor kroz programe Unije.
 
Kreativna Europa – potprogram Kultura, programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i programa ERASMUS+.

Zajedničko događanje Ureda za udruge Vlade RH, Deska Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija i Agencije za mobilnost i programe EU pobudilo je velik interes predstavnika različitih neprotifnih organizacija s područja Brodsko-posavske županije, koji su, s obzirom a važeće epidemiološke mjere, popunili sva mjesta u Galeriji Ružić.
 
Okupljene je pozdravila zamjenica gradonačelnika, gđa Marina Martić-Puača, koja je iskazala zadovoljstvo mogućnošću razmjene vrijednih informacija koje će neprofitnom i javnom sektoru olakšati kvalitetniju pripremu projekata u novom financijskom razdoblju. Prisutne su kratko pozdravile i suorganizatorice događanja, ravnateljica Ustanove Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda, Romana Tekić i Maja Kuzmić, predstavnica EU Europe Direct Slavonski Brod, kontakt točke Europske komisije za informiranje o aktivnostima i fondovima EU.
 
Prisutni su zatim sa zanimanjem poslušali predstavljanja ovih programa Unije namijenjenih neprofitnom sektoru. Željka Markulin iz Ureda za udruge Vlade RH, kontakt točke CERV programa u Hrvatskoj, pojasnila je okupljenima da Program CERV novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru. Predviđeni proračun CERV programa u financijskom razdoblju 2021.-2027. iznosi 1,5 milijardi eura, koje će biti podijeljene na 4 tematske cjeline: 1) Vrijednosti Unije; 2) Jednakost, prava i rodna ravnopravnost; 3) Uključenost i sudjelovanje građana; 4) Daphne - borba protiv svih oblika nasilja. U svojstvu kontakt točke CERV programa, Ured za udruge Vlade RH zadužen je za informiranje i educiranje o Programu, jačanje njegove vidljivosti u Republici Hrvatskoj te pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata. 

Morana Bigač Leš iz Deska Kreativna Europa – ured Kultura predstavila je program Kreativna Europa, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima. Kreativna Europa obuhvaća potprograme Kultura, MEDIA i međusektorski potprogram, odnosno, njegov potprogram Kultura koji obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore (osim audiovizualnog i filmskog). Program Kreativna Europa nastao je 2014. godine spajanjem dvaju programa, Kultura i MEDIA, a u novom programskom razdoblju, s 50 % većim proračunom, Kreativna Europa ulaže u aktivnosti koje jačaju kulturnu raznolikost, doprinose oporavku i odgovaraju na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora, pomažući im pri tom da postanu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji.

Marija Pavlović Bolf iz Agencije za mobilnost i programe EU predstavila je Erasmus+,najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, koji svim generacijama - od vrtićke do starije dobi omogućuje stjecanje novih znanja, iskustava i vještina. Povećanim proračunom novi program Erasmus+ nastoji se prilagoditi globalnim izazovima kroz ključne prioritete: uključivost, digitalna transformacija te zeleni i participativni prioritet. Program nudi mogućnosti za razdoblja studiranja u inozemstvu, stručnu praksu, usavršavanje i razmjenu osoblja u svim područjima formalnog i neformalnog obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, kao i suradnju sa srodnim organizacijama na međunarodnim projektima. S obzirom da je jedan od ciljeva programa Erasmus+ poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih diljem Europe, gđa Pavlović Bolf upoznala je prisutne s mogućnostima sudjelovanja organizacija aktivnih u području (nestrukovnog) obrazovanja odraslih u u decentraliziranim aktivnostima Programa.
 
Na kraju, zainteresirani su izlagačicama postavljali pitanja i dobili izravne odgovore i kratke upute kako najbolje oblikovati svoje projektne ideje.
 
Događanje je organizirano u suradnji s kontakt točkom Europske komisije za informiranje o aktivnostima i fondovima EU Europe Direct Slavonski Brod.


Pisane vijesti | Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)